Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie participeert niet? Deelname van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het maatschappelijke leven

Wie participeert niet? Deelname van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het maatschappelijke leven

Studie
februari 2014
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De publicatie is het tweede in een reeks over de participatie van kansengroepen op verschillende domeinen van het maatschappelijke leven. In dit artikel wordt op basis van de resultaten van de SCV-survey van de Studiedienst van de Vlaamse Regering ingegaan op de participatie van personen met een functiebeperking. Uit de cijfers blijkt dat personen met een functiebeperking (personen met een aandoening en hinder) op heel wat levensdomeinen minder participeren dan personen zonder een functiebeperking. Bij de sociale contacten met buren en familie en bij de klassieke politieke inspraak is er geen verschil tussen de onderscheiden groepen.
Publicatiedatum
Februari 2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Personen met een handicap , Gezin en samenleving , Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Dirk Moons, Guy Pauwels, Jo Noppe
Reeks
SVR-webartikel 2014/1