Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging BVR voor de optimalisatie van het operationele proces van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Advies SERV

Wijziging BVR voor de optimalisatie van het operationele proces van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Advies SERV

Beleidsadvies
juni 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft de optimalisatie van het operationele proces.
Publicatiedatum
Juni 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt