Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging decreet complexe projecten. Gezamenlijk advies SERV-MORA

Wijziging decreet complexe projecten. Gezamenlijk advies SERV-MORA

MORA en de SERV gaven advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft het optimaliseren van de regelgeving inzake complexe projecten. De raden beslisten om een gezamenlijk advies te formuleren.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Justitie en handhaving