Advies van de Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van de subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

Publicatiedatum Januari 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sport , Beleid en regelgeving