Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingsbesluit generieke waarborgregeling. Advies SERV

Wijzigingsbesluit generieke waarborgregeling. Advies SERV

Beleidsadvies
april 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2022 tot uitvoering van het decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.
Publicatiedatum
April 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Economisch beleid