Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wonen in Vlaanderen. Uitdagingen vanuit sociaal-economisch perspectief. Rapport SERV

Wonen in Vlaanderen. Uitdagingen vanuit sociaal-economisch perspectief. Rapport SERV

Dit rapport is bedoeld als achtergrond en onderbouwing van de prioriteiten die de sociale partners in de SERV formuleren rond de woonproblematiek. Het rapport schetst de problematiek van wonen in Vlaanderen vanuit sociaal-economisch perspectief. Het opzet is breder dan het woonbeleid in strikte zin. Het eerste hoofdstuk schetst het belang van wonen en identificeert een aantal koppelkansen tussen wonen en andere maatschappelijke uitdagingen. Het tweede hoofdstuk beschrijft de kenmerken van de Vlaamse woonmarkt en plaatst deze in perspectief tegenover andere regio’s en buurlanden. Het derde hoofdstuk gaat uitvoerig in op de vier grote uitdagingen inzake wonen: 1. woningaanbod sluit aan bij demografische trends 2. wonen voor iedereen betaalbaar 3. wonen op slimme locaties 4. wonen in toekomstbestendige woningen Het vierde hoofdstuk schetst een overzicht van de budgettaire middelen die Vlaanderen voor wonen inzet, zowel binnen als buiten het beleidsveld Wonen.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Woonbeleid