Deze evaluatiestudie bekijkt de opzet, werking en ervaringen met complexe projecten. Het document geeft in hoofdstukken 1 en 2 een omschrijving en stand van zaken van complexe projecten in Vlaanderen. Hoofdstuk 3 omvat een verwerking van antwoorden die zijn verzameld via een enquête bij een groep van betrokken actoren. Tot slot beschrijft het laatste hoofdstuk de conclusies en reflecties op deze antwoorden en koppelt deze terug aan de beschrijving van het instrument in de literatuur.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ruimtelijk beleid
Auteur(s)
Fatma Kamas , Helena Bieseman, Patrick Wilmots, Karin Hahn