Vlaanderen heeft de ambitie om in de toekomst bij de topregio’s van Europa te behoren op het vlak van wetenschap en innovatie. De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft in samenspraak met een tweehonderdtal wetenschappers en bedrijfsleiders de troeven van Vlaanderen in kaart gebracht en heeft zes prioriteiten opgesteld voor technologie en innovatie in Vlaanderen: logistech, I-healthtech, meditech, nanotech, sociotech en ecotech. Samen met VOKA, de sectorfederaties en de kennisinstellingen diept de VRWB deze zes clusters verder uit, rekening houdend met de wetenschappelijke en technologische excellentie en het economische potentieel binnen Vlaanderen. Dit leidde in een eerste fase tot het formuleren, per cluster, van een of meerdere concrete speerpuntinitiatieven die voor een doorbraak kunnen zorgen. In deze brochure worden de verschillende speerpuntinitiatieven op een bondige en overzichtelijke manier geïntroduceerd. Kennisinstellingen en bedrijven zullen de clusters samen moeten vertalen in businessmodellen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2008
Publicatietype
Brochure
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Doelgroep
Ruim publiek