De publicatie bestaat uit drie grote delen. In een inleidend deel wordt dieper ingegaan op de verschillende componenten van computationeel denken, en wat er op dit vlak van scholen verwacht mag worden. Het tweede deel bevat de uitgewerkte praktijkvoorbeelden, zoals ze ontwikkeld zijn door de scholen uit het lerend netwerk programmeren. Het laatste deel bevat verwijzingen naar extra literatuur en naar organisaties die ondersteuning, materiaal en nascholing bieden.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Rapport
Thema's ICT in het onderwijs