Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Rechtspositieregeling Rechtspositieregeling

Besluit Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van de diverse lokale overheden komen de volgende elementen aan bod: de selectie van het personeel, de loopbaan (inclusief de evaluatie), vorming en opleiding, het ontslag, alle bepalingen in verband met het salaris, de vergoedingen, de toelagen en de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.

Leeswijzer voorbeeldbepalingen

Per artikel kan je voorbeeldbepalingen terugvinden voor een verdere lokale uitwerking.
Er zijn verschillende types van voorbeeldbepalingen terug te vinden:

  • in een kader: bepalingen die verplicht overgenomen moeten worden
  • met de omschrijving ‘verplichte keuze te maken’ in een kader: bepalingen waar het bestuur zelf verplicht een keuze moet maken en waarvoor verschillende opties zijn uitgewerkt
  • met de omschrijving ‘optie’: bepalingen die bijkomend kunnen opgenomen worden door het bestuur