Samenstelling Peeters I: 2007-2009

Door de kartelvorming bestond deze regering uit vijf verschillende partijen. Het kartel CD&V/N-VA leverde vier ministers. Drie van hen, onder wie de nieuwe minister-president Kris Peeters, waren van CD&V-signatuur en één behoorde tot de N-VA. Open Vld leverde drie ministers. Ook het sp.a-Spirit-kartel had drie ministers, onder wie twee sp.a’ers en één Spiritist.

Vlaamse regering Peeters I
 • Kris Peeters (CD&V)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
 • Fientje Moerman (Open Vld)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
 • Frank Vandenbroucke (sp.a)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
 • Dirk Van Mechelen (Open Vld)
  Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening
 • Bert Anciaux (Spirit)
  Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
 • Marino Keulen (Open Vld)
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
 • Kathleen Van Brempt (sp.a)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
 • Steven Vanackere (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Hilde Crevits (CD&V)
  Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Op 9 oktober 2007 nam Fientje Moerman ontslag als minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Een dag later werd zij opgevolgd door Patricia Ceysens. Dirk Van Mechelen werd viceminister-president.

Op 22 september 2008 nam minister Geert Bourgeois ontslag uit de Vlaamse Regering. Zijn bevoegdheden werden overgenomen door minister-president Kris Peeters.

Op 29 december 2008 stapte Steven Vanackere over naar de federale Regering-Van Rompuy. Hij werd vervangen door Veerle Heeren.

Samenstelling Peeters II: 2009-2014

Na de verkiezingen van 2009 werd een coalitie gevormd tussen CD&V, sp.a en N-VA. Op 13 juli 2009 legde de voltallige regering Kris Peeters II de eed af.

Vlaamse Regering Peeters II
 • Kris Peeters (CD&V)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
 • Ingrid Lieten (sp.a)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
 • Jo Vandeurzen (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Hilde Crevits (CD&V)
  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Freya Van den Bossche (sp.a)
  Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
 • Philippe Muyters (N-VA)
  Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
 • Joke Schauvliege (CD&V)
  Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
 • Pascal Smet (sp.a)
  Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel