Gedaan met laden. U bevindt zich op: Registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen

Registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen

Wie professioneel afvalstoffen inzamelt, verhandelt of er makelaar voor is, moet zich laten registreren als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen.

Een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die zelf de afvalstoffen vervoert, is tegelijk ook een vervoerder van afvalstoffen en moet daarnaast ook een registratie als vervoerder van afvalstoffen aanvragen. 

Voorwaarden

Wie afvalstoffen inzamelt of verhandelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Iedereen die dus regelingen treft voor transport en verwerking (d.w.z. een correcte verwerker kiest) van afvalstoffen van derden (geproduceerd door derden), moet zich registreren.

Procedure

U kunt zich als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar registreren via het OVAM Webloket Registraties(opent in nieuw venster).

U wordt dan opgenomen in het register van inzamelaars, handelaars of makelaars van afvalstoffen(opent in nieuw venster).

Uitzonderingen

  • Als u enkel uw eigen afvalstoffen vervoert (afvalstoffen door uw bedrijf geproduceerd), dan bent u een producent van afval en moet u zich niet laten registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. U moet wel de transportvoorwaarden van afvalstoffen naleven.
  • Als het om dierlijke bijprodcuten (DBP) gaat, moet u zich wel laten registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor dierlijke bijproducten. Dat kan ook via het OVAM Webloket Registraties(opent in nieuw venster).

Regelgeving

VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hoofdstuk 6). Voor DBP staat de regelgeving in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten.