Voorwaarden

U hebt een registratie als vervoerder nodig als u het afval van derden (geproduceerd door derden) wilt vervoeren. Met een registratie als vervoerder mag u niet beslissen waar het afval naartoe gaat en geen regelingen treffen om afvalstoffen in te zamelen, te handelen of te makelen.

Als vervoerder moet u dus altijd in opdracht rijden van een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor de afvalstoffen die hij zelf geproduceerd heeft, een gemeente of een intercommunale.

Procedure

U kunt zich als vervoerder van afvalstoffen registreren via het OVAM Webloket Registraties(opent in nieuw venster).

U wordt dan opgenomen in het register van vervoerders van afvalstoffen(opent in nieuw venster).

Uitzonderingen

  • Als u enkel uw eigen afvalstoffen (door uw bedrijf zelf geproduceerde afvalstoffen) vervoert, dan bent u een producent van afval en moet u zich niet registreren als vervoerder van afvalstoffen. U moet wel de transportvoorwaarden van afvalstoffen naleven.
  • Indien het om dierlijke bijproducten (DBP) gaat, moet u zich wel laten registreren als vervoerder van dierlijke bijproducten. Dat kan ook via het OVAM Webloket Registraties(opent in nieuw venster).

Wetgeving

VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hoofdstuk 6). Voor DBP staat de regelgeving in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten.