Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkexamen voor rijbewijs A1, A2 of A

Praktijkexamen voor rijbewijs A1, A2 of A

U legt het praktijkexamen af met een motor zonder zijspan in een examencentrum dat u zelf kiest. U betaalt 44 euro voor een volledig examen (examen op privéterrein + examen op de openbare weg). Voor het volgvoertuig tijdens het examen op de openbare weg rekent het examencentrum 23 euro aan. 

De minimumleeftijden om het praktijkexamen af te leggen: 

 • Rijbewijs A1: 18 jaar 
 • Rijbewijs A2: 20 jaar 
 • Rijbewijs A: 24 jaar. 

Hebt u al 2 jaar een rijbewijs A2 en wilt u een rijbewijs A behalen? Dan mag u het praktijkexamen afleggen zodra u 22 jaar bent. 

 • Stap 1

  U kunt het praktijkexamen afleggen na een opleiding van 12 uur in een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) of na een opleiding van 9 uur en een oefenperiode van minstens 1 maand met een voorlopig rijbewijs.

  • U legt het examen af met een opleiding van 9 uur in een rijschool en een voorlopig rijbewijs? Dan maakt u zelf een afspraak met een examencentrum, bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand.
  • U legt het examen af na een opleiding van 12 uur in een rijschool? Dan maakt de rijschool de afspraak.

  U kunt aparte afspraken maken voor het examen op privéterrein en het examen op de openbare weg. Moet u een van beide examens herkansen? Daar hebt u 1 jaar de tijd voor.

  Kiest u voor een voorlopig rijbewijs? Dat is 1 jaar geldig om het examen op de openbare weg af te leggen. Ook het attest van slagen voor het examen op privéterrein is 1 jaar geldig.

 • Stap 2

  Met 12 uur opleiding in een erkende rijschool

  U volgt minimaal 12 uur praktijkles, waarvan de helft op de openbare weg. U hoeft maar 4 uur praktijkles te volgen, waarvan 2 uur op de openbare weg, wanneer u:

  • al 2 jaar een rijbewijs A1 hebt en een rijbewijs A2 wilt behalen
  • al 2 jaar een rijbewijs A2 hebt en een rijbewijs A wilt behalen.

  Hebt u al 2 jaar een rijbewijs voor een automatisch geschakelde motor en wilt u een rijbewijs voor een handgeschakelde motor behalen? Dan moet u minimaal 6 uur praktijkles volgen, waarvan 3 uur op de openbare weg. Let op: dat kan alleen voor een overgang van A1 naar A2 en van A2 naar A.

  U legt de 2 onderdelen van het praktijkexamen af met een motor van de rijschool. Uw instructeur begeleidt u.

  Met 9 uur opleiding en een voorlopig rijbewijs

  U volgt minimaal 9 uur praktijkles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster), waarvan de helft op de openbare weg. U hoeft maar 4 uur praktijkles te volgen, waarvan 2 uur op de openbare weg, wanneer u:

  • al 2 jaar een rijbewijs A1 hebt en een rijbewijs A2 wilt behalen
  • al 2 jaar een rijbewijs A2 hebt en een rijbewijs A wilt behalen.

  Hebt u al 2 jaar een rijbewijs voor een automatisch geschakelde motor en wilt u een rijbewijs voor een handgeschakelde motor behalen? Dan moet u minimaal 6 uur praktijkles volgen, waarvan 3 uur op de openbare weg. Let op: dat kan alleen voor een overgang van A1 naar A2 en van A2 naar A.

  U legt het examen op privéterrein af:

  • met uw eigen motor
  • of met een motor van de rijschool.

  Uw instructeur begeleidt u.

 • Stap 3

  Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:

  1. 10 manoeuvres op privéterrein
  2. rijtest op de openbare weg.

  Manoeuvres op privéterrein

  U voert in totaal 10 manoeuvres uit:

  1. voorzorgsmaatregelen bij het afstappen
  2. voorafgaande controles
  3. achterwaarts parkeren in een parkeervak
  4. wegrijden uit een parkeervak
  5. slalommen
  6. in lussen rijden
  7. bocht nemen met 30 km/uur, een hindernis ontwijken met 50 km/uur en precisieremmen
  8. stapvoets rijden
  9. s-bocht nemen
  10. bocht nemen met 30 km/uur, versnellen tot 50 km/uur en plots remmen.

  Manoeuvres 4 tot 10 voert u in 1 rit uit. Uw voeten mogen de grond niet raken, behalve na het remmen. Oordeelt de examinator dat u manoeuvres 3 tot 10 niet goed uitgevoerd hebt? Dan krijgt u een 2de poging.

  Rijtest op de openbare weg

  Tijdens de proef op de openbare weg gaat de examinator na of u uw voertuig beheerst en het verkeersreglement correct toepast.

  U rijdt voorop, de examinator volgt. U staat met een radio met elkaar in verbinding. De examinator geeft u aanduidingen over de richting die u uit moet. U neemt zelf uw beslissingen, rekening houdend met het verkeersreglement, de maximumsnelheden en de verkeersveiligheid van de andere deelnemers aan het verkeer. Tijdens de praktische proef moet u ook reglementair en veilig afstappen en opnieuw vertrekken.

  Legt u de proef op de openbare weg voor een 3de keer af omdat u 2 keer niet geslaagd bent? Dan moet u het examen afleggen met een motor van de rijschool.

Documenten

Bezorg de onderstaande documenten aan het examencentrum vóór de start van het praktijkexamen:

Van de kandidaat:

 • Examen op privéterrein
  • geldig identiteitsdocument
  • getuigschrift van praktijklessen door een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster)
  • geldig attest van slagen voor het theorie-examen
  • ondertekende of van attesten voorziene verklaring over lichaamsgebreken en kwalen
  • als u met een rijbewijs A1 het examen voor een rijbewijs A2 aflegt:
   • Belgisch of Europees rijbewijs A1 dat minimaal 2 jaar oud is
  • als u met een rijbewijs A2 het examen voor een rijbewijs A aflegt:
   • Belgisch of Europees rijbewijs A2 dat minimaal 2 jaar oud is
  • als u al 2 keer niet geslaagd bent voor het examen op privéterrein:
  • als u het praktijkexamen vooraf hebt betaald:
   • betalingsbewijs.
 • Examen op de openbare weg
  • geldig identiteitsdocument
  • als u het examen aflegt met een voorlopig rijbewijs:
   • geldig voorlopig rijbewijs
  • als u het examen aflegt via een rijschool:
   • formulier ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs’
  • geldig attest van slagen of de vrijstelling voor het theorie-examen
  • geldig attest van slagen voor het examen op privéterrein
  • ondertekende of van attesten voorziene verklaring over lichaamsgebreken en kwalen
  • als u al 2 keer niet geslaagd bent voor het examen op de openbare weg:
  • als u het praktijkexamen vooraf hebt betaald:
   • betalingsbewijs.

Van het voertuig:

De documenten van uw motor moet u voorleggen wanneer u:

 • via uw rijschool het examen op privéterrein en op de openbare weg samen aflegt
 • met uw voorlopig rijbewijs alleen het examen op de openbare weg aflegt.

U legt de volgende documenten voor:

 • origineel inschrijvingsbewijs
 • geldig wit of groen verzekeringsbewijs.

Legt u het praktijkexamen met een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) af? Dan bezorgen zij die documenten aan het examencentrum.

Examenuitrusting

 • een Europees gehomologeerde valhelm met gesloten kinstuk
 • handschoenen (geen rubberen)
 • vest met lange mouwen en lange broek of een overall
 • laarzen (geen rubberen) die uw enkels beschermen.

Examenvoertuig

Het examenvoertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Bijkomende voorwaarden en voorschriften:

 • U legt het examen af met een motor zonder zijspan.
 • Uw motor moet richtingaanwijzers hebben.
 • Het reglementaire L-teken moet achteraan op de motor aangebracht zijn.
 • Oldtimers en voertuigen met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur zijn niet toegestaan voor de proef op de openbare weg. Voertuigen met tijdelijke kentekenplaten van lange duur zijn wél toegestaan. Breng het examencentrum(opent in nieuw venster) daarvan op de hoogte wanneer u een afspraak maakt voor de proef op de openbare weg.

Rijbewijs A1

 • Minimumsnelheid van 90 km/uur
 • Verbrandingsmotor: minimale cilinderinhoud van 115 cc
 • Elektrische motor: een verhouding vermogen/gewicht van minimaal 0,08 kW/kg.

Rijbewijs A2

 • Vermogen van minimaal 20 kW en maximaal 35 kW
 • Verbrandingsmotor: minimale cilinderinhoud van 245 cc
 • Elektrische motor: een verhouding vermogen/gewicht van minimaal 0,15 kW/kg.

Rijbewijs A

 • Vermogen van minimaal 50 kW
 • Verbrandingsmotor: minimale cilinderinhoud van 595 cc
 • Elektrische motor: een verhouding vermogen/gewicht van minimaal 0,25 kW/kg.

Geslaagd of niet geslaagd

Klachtenprocedure

Als u een klacht hebt over het praktijkexamen kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Bespreek de klacht eerst met de hoofdexaminator.
 2. Bespreek de klacht met de directie van het examencentrum als u geen oplossing vindt met de hoofdexaminator.

Beroepsprocedure

Na niet slagen voor het praktijkexamen kunt u in beroep gaan tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen. Stuur binnen de 15 dagen na het examen een aangetekend en ondertekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie (postadres):

Voorzitter Beroepscommissie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 15 bus 437
1210 Brussel

Vermeld onderstaande gegevens van de persoon die beroep aantekent:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • handtekening
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • examencentrum waar het examen werd afgenomen
 • aantal keer dat het praktijkexamen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet argumenten en een beschrijving bevatten van de feiten die betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van de plaats, de tijd en de procedure van het laatste examen dat werd afgelegd.

Voor het verzoekschrift betaalt u 29 euro. U ontvangt een bericht met het rekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.