Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijbewijs A, A1 of A2 aanvragen, vervangen of vernieuwen

Rijbewijs A, A1 of A2 aanvragen, vervangen of vernieuwen

Waar en wanneer aanvragen?

Wanneer u voor het praktijkexamen slaagt, krijgt u een formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Daarmee gaat u naar uw gemeentebestuur om uw rijbewijs A1, A2 of A aan te vragen. Ook dit document moet u voorleggen:

  • het attest van slagen voor het theorie-examen waarop het resultaat van de oogtest staat.

Geldigheid

Een rijbewijs A1, A2 of A heeft de vorm van een bankkaart en is 10 jaar geldig. Omdat het een Europees rijbewijs is, is het ook in de hele Europese Unie geldig. U mag er in elk land van de EU een motor van dezelfde categorie mee besturen.

Ook heel wat landen buiten Europa(opent in nieuw venster) erkennen het Belgische rijbewijs. Toch is het vaak aan te raden om een internationaal rijbewijs aan te vragen. Informeer voor uw vertrek naar de reisadviezen(opent in nieuw venster).

Diefstal of verlies rijbewijs A1, A2 of A

Raakt u uw rijbewijs kwijt door diefstal of verlies? Dan kunt u een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met het ‘attest van aangifte van verlies of diefstal’ dat u daar krijgt, vraagt u een nieuw rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Kostprijs: ± 25 euro.

Vervallen rijbewijs A1, A2 of A vernieuwen

Uw rijbewijs A1, A2 of A vervalt na 10 jaar. Ga op tijd naar uw gemeentebestuur om het te vernieuwen. Het duurt 3 tot 5 werkdagen voor u het nieuwe rijbewijs kunt afhalen. Uw gemeentebestuur vraagt voor die verlenging ± 25 euro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of 02 277 31 11).

Rijbewijs A1, A2 of A na rijverbod met herstelonderzoeken

Na zware verkeersovertredingen kan de rechter u een rijverbod opleggen. Binnen de 4 werkdagen moet u dan uw rijbewijs inleveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Om uw rijbewijs terug te krijgen, kan de rechter u maatregelen opleggen, zoals het opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen. Hij kan u ook herstelonderzoeken(opent in nieuw venster) opleggen. Dan moet u een medisch en/of psychologisch onderzoek ondergaan.

Nadat u voor elk onderzoek geslaagd bent, kunt u uw rijbewijs weer gaan ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of 02 277 31 11).

Aangepast rijbewijs

Hebt u een aandoening, letsel of ziekte? Of neemt u bepaalde medicijnen in? Dan kunt u uw voertuig misschien niet meer veilig besturen. Uw behandelende arts moet u daarvan op de hoogte brengen. Daarna hebt u 4 werkdagen de tijd om dat aan uw gemeentebestuur te melden en uw rijbewijs in te leveren.

U bent dan wettelijk verplicht om uw rijgeschiktheid te laten bepalen. Uw arts mag die beslissing nemen, maar u mag ook contact opnemen met het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA)(opent in nieuw venster). Zij bezorgen u een rijgeschiktheidsattest. Het kan zijn dat u daarin beperkingen of voorwaarden opgelegd krijgt.

Die beperkingen of voorwaarden worden overgenomen op het aangepaste rijbewijs. Zo’n aangepast rijbewijs met beperkende codes vraagt u bij uw gemeentebestuur aan.