Voorlopig rijbewijs

U kunt uw voorlopig rijbewijs aanvragen nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen op privéterrein. Het voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

  • U moet minstens 1 maand oefenen vooraleer u uw praktijkexamen mag afleggen.
  • Achteraan uw motor moet u goed zichtbaar een L-teken aanbrengen.

Beperkingen van het voorlopig rijbewijs

Met het voorlopig rijbewijs mag u:

  • niet rijden tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf (dit verbod is niet van toepassing op de kandidaat die de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt)
  • niet in het buitenland rijden
  • geen personen vervoeren
  • geen commercieel goederenvervoer uitvoeren.

Voorlopig rijbewijs verlopen

Vervalt uw voorlopig rijbewijs? Dan moet u 3 jaar wachten vooraleer u opnieuw een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie kunt aanvragen.

Via een erkende rijschool moet u ook bijkomende praktijklessen op de openbare weg volgen vooraleer u uw praktijkexamen kunt afleggen:

  • minimaal 3 uur wanneer u het rijbewijs A1, A2 of A rechtstreeks wilt behalen
  • vrij te kiezen wanneer u met een rijbewijs A1 een rijbewijs A2 of met een rijbewijs A2 een rijbewijs A wilt behalen.

Voor meer informatie over deze wachttijd kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of 02 277 31 11).