Voorlopig rijbewijs

U kunt uw voorlopig rijbewijs aanvragen nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen op privéterrein. Het voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

  • U moet minstens 1 maand oefenen vooraleer u uw praktijkexamen mag afleggen.
  • Achteraan uw motor moet u goed zichtbaar een L-teken aanbrengen.

Beperkingen van het voorlopig rijbewijs

Met het voorlopig rijbewijs mag u:

  • niet rijden tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf
  • geen personen vervoeren
  • geen commercieel goederenvervoer uitvoeren.

Voorlopig rijbewijs verlopen

Vervalt uw voorlopig rijbewijs? Dan moet u 3 jaar wachten vooraleer u opnieuw een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie kunt aanvragen.

Via een erkende rijschool moet u ook bijkomende praktijklessen op de openbare weg volgen vooraleer u uw praktijkexamen kunt afleggen:

  • minimaal 3 uur wanneer u het rijbewijs A1, A2 of A rechtstreeks wilt behalen
  • vrij te kiezen wanneer u met een rijbewijs A1 een rijbewijs A2 of met een rijbewijs A2 een rijbewijs A wilt behalen.

Voor meer informatie over deze wachttijd kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie) of 02 277 31 11).