Gedaan met laden. U bevindt zich op: Theorie-examen voor rijbewijs AM

Theorie-examen voor rijbewijs AM

U legt het theorie-examen af in een examencentrum(opent in nieuw venster) dat u zelf kiest. U moet minimaal 15 jaar en 9 maanden oud zijn. U betaalt 18 euro.

Gratis leerplatform 'Mijn Rijbewijs AM'

Mijn Rijbewijs AM is een gratis online leerplatform dat u helpt bij de voorbereiding op het theorie-examen voor het AM-rijbewijs. Het biedt waardevolle informatie, oefeningen en proefexamens voor bromfietsen, speedpedelecs en brommobielen. Volledig gratis én toegankelijk voor iedereen!

Het theorie-examen voorbereiden

Hoe verloopt het theorie-examen?

Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om te slagen moet u minimaal 33 op 40 behalen. Per fout antwoord of onbeantwoorde vraag verliest u 1 punt.

De vragen benaderen de reële verkeerssituaties. Ze worden duidelijk voorgelezen en u kunt ze op het scherm van de computer lezen. Nadat de vraag volledig is voorgelezen, krijgt u 15 seconden om te antwoorden.

Na het theorie-examen kunt u uw foute antwoorden meteen bekijken. Achteraf is dat niet meer mogelijk.

Geslaagd voor het theorie-examen

Meteen na het theorie-examen legt u in het examencentrum een oogtest af en moet u verklaren dat u medisch geschikt(opent in nieuw venster) bent om veilig te rijden. Slaagt u niet voor de oogtest? Dan moet u naar de oogarts.

Houd er rekening mee dat uw theorie-examen maar 3 jaar geldig is. Als u uw rijbewijs niet hebt behaald binnen deze periode van 3 jaar, moet u het theorie-examen opnieuw afleggen.

Hou het resultaat goed bij, zodat u kunt nagaan op welke datum u ten laatste voor uw praktijkexamen moet slagen. U mag altijd contact opnemen met het examencentrum om die datum op te vragen. De geldigheidsdatum van uw theorie-examen staat niet vermeld op uw voorlopig rijbewijs.

Niet geslaagd voor het theorie-examen

U mag zo vaak herkansen als u wilt, maar niet op dezelfde dag.

Aangepast theorie-examen rijbewijs AM

Er zijn een aantal speciale theorie-examens mogelijk:

  • vertraagd theorie-examen
  • theorie-examen met een doventolk of een Franse, Duitse of Engelse tolk.

Een aangepast theorie-examen kunt u alleen op afspraak afleggen. Hiervoor neemt u contact op met een examencentrum.

Vertraagd theorie-examen

De vragen worden voorgelezen door een examinator. Zodra een vraag duidelijk is voorgelezen, krijgt u meer tijd om de vraag te beantwoorden.

Wilt u in aanmerking komen voor het vertraagde examen? Dan hebt u een getuigschrift of attest nodig van:

  • een centrum voor beroepsoriëntering
  • een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • een instituut voor buitengewoon onderwijs
  • een centrum voor observatie of begeleiding
  • of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Slaagt u 5 keer niet voor het theorie-examen? Dan kunt u ook het vertraagde examen aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.

Voor een vertraagd theorie-examen betaalt u net zoals voor een gewoon examen 18 euro.

Examen met audiovertaling

Sinds 1 januari 2023 kunt u het theorie-examen afleggen met audiotolk. U kunt kiezen uit Frans, Duits of Engels. U hoort de vragen en antwoordmogelijkheden eerst in het Nederlands en daarna in de taal die u gekozen hebt. Wanneer u zich aanmeldt bij het loket, geeft u aan dat u het examen met audiotolk wil afleggen en de taal die u verkiest.

U betaalt het basistarief + 41 euro extra voor de audiovertaling.