Doel van de overeenkomst

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest, de gemeente en de Vlaamse Vervoersmaatschappij en richt zich tot nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur langs gewestwegen. De overeenkomst heeft als doel:

  • de veiligheid en het comfort van elke weggebruiker op het fietspad verhogen;
  • de bereikbaarheid met de fiets optimaliseren;
  • het aandeel van het fietsverkeer verhogen.

Financiering

Het gewest betaalt:

  • 100% van de kostprijs als het gaat om fietsinfrastructuur langs gewestwegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
  • 80% van de kostprijs als de fietsinfrastructuur geen schakel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De gemeente betaalt:

  • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
  • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
  • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.