Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur langs gewestwegen

Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur langs gewestwegen

Voor projecten langs gewestwegen wordt de samenwerking en financiering sinds 2013 geregeld via samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder lees je meer over de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur langs gewestwegen door de gemeente.

Doel van de overeenkomst

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest, de gemeente en de Vlaamse Vervoersmaatschappij en richt zich tot nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur langs gewestwegen. De overeenkomst heeft als doel:

  • de veiligheid en het comfort van elke weggebruiker op het fietspad verhogen;
  • de bereikbaarheid met de fiets optimaliseren;
  • het aandeel van het fietsverkeer verhogen.

Financiering

Het gewest betaalt:

  • 100% van de kostprijs als het gaat om fietsinfrastructuur langs gewestwegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
  • 80% van de kostprijs als de fietsinfrastructuur geen schakel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De gemeente betaalt:

  • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
  • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
  • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.