Protocollen

Het Vlaams Rampenfonds sloot ook de volgende protocollen af met het Departement Landbouw en Visserij. De protocollen regelen de uitwisseling van gegevens tussen beide departementen zodat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder dat ze dezelfde gegevens meerdere keren moeten opvragen bij hun klanten.