Gedaan met laden. U bevindt zich op: Droogte van 2022

Droogte van 2022

Van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022 heeft de droogte schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Hebt u schade geleden in een van de gemeenten waar de droogte erkend is als ramp, dan kunt u een aanvraag indienen voor een schadevergoeding.

Sinds 26 juni 2023 kunt u een tegemoetkoming aanvragen als u schade hebt geleden door de droogte van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022. U hebt tot 30 september 2023 om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

U kunt enkel in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die niet verzekerbaar is door een brandpolis eenvoudige risico’s.

Bekijk alle voorwaarden

Breng in ieder geval uw verzekeraar op de hoogte van de schade die u geleden hebt. Voor de meeste schade is het immers uw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding.

Erkende steden en gemeenten

U kunt enkel een schadevergoeding aanvragen voor de schade die u geleden hebt in een van de 251 steden en gemeenten die erkend zijn voor deze ramp.

Aanvraagprocedure

U kunt uw aanvraag indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds(opent in nieuw venster).

Dat is de gemakkelijkste manier om uw aanvraag in te dienen. Bovendien bent u er zeker van dat u uw aanvraag tijdig, correct en volledig indient.

Op onderstaande pagina’s kunt u bekijken welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag, en vindt u de nodige formulieren terug als u de aanvraag toch liever op papier wilt indienen: