Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wateroverlast oktober - november 2023 in voornamelijk West- en Oost-Vlaanderen

Wateroverlast oktober - november 2023 in voornamelijk West- en Oost-Vlaanderen

In de periode oktober tot en met november heeft ernstige wateroverlast schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Als u hierdoor schade hebt geleden, kunt u als schadelijder hiervoor een melding maken. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt dan op basis van die meldingen of de wateroverlast in uw gemeente erkend wordt als ramp, zodat u in geval van erkenning nadien een schadevergoeding kunt aanvragen. 

Schade melden voor erkenning ramp

Hebt u schade geleden in het Vlaamse Gewest door de wateroverlast van oktober tot en met november?

  • Breng eerst uw verzekeraar op de hoogte van de schade die u geleden hebt. Voor de meeste schade is het immers uw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunt u bij het Vlaams Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding (zie voorwaarden).
  • Denkt u in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds? Meld uw schade dan bij het Vlaams Rampenfonds. U kunt uw melding indienen binnen de 60 dagen na de wateroverlast. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de wateroverlast erkend wordt als ramp. Deze melding is nog geen aanvraag voor een schadevergoeding. Als u een melding heeft ingediend, wordt u op de hoogte gebracht vanaf wanneer u een aanvraag tot schadevergoeding kunt indienen.

Blijf op de hoogte

Wilt u de hoogte blijven van het onderzoek naar de erkenning van de wateroverlast oktober en november 2023 als ramp, zonder eerst een melding aan te maken voor de schade die u geleden hebt? Consulteer dan zeker regelmatig onze website.