Financiële planning

Om de financiële situatie van de sociale woonactoren te analyseren en haar kredietwaardigheid te beoordelen, vraagt Wonen in Vlaanderen de woonactoren om verplicht te rapporteren. Ze stelt ook een tool te beschikking zodat de woonactoren een eigen financiële prognose kunnen maken.

Financiële gezondheid

De financiële gezondheidsindex (FiGi) is de basis om de financiële gezondheid van een sociale woonactor te bekijken. De Vlaamse overheid investeert veel middelen in de sociale woonactoren. Ze hecht dan ook veel belang aan hun financiële situatie, zodat de middelen optimaal ingezet kunnen worden voor de doelgroep: de sociale huurder of koper.

Financiële begeleiding

Het is mogelijk dat uw financiële situatie moeilijk is, of dat u in de toekomst financiële problemen zou kunnen hebben. Wonen in Vlaanderen begeleidt sociale woonactoren bij een kwetsbare financiële situatie en plaatst hen onder financieel verhoogd toezicht.

Overzicht financiële rapporteringsverplichtingen

Sociale woonactoren die aanmelden op deze website, vinden het overzicht van alle financiële rapporteringsverplichtingen op een aparte pagina.