Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief onroerende voorheffing Financiële voordelen voor eigenaars

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

Eigenaars die verhuren aan een woonmaatschappij kunnen genieten van een verlaagd tarief onroerende voorheffing: ze betalen 2,4% in de plaats van het standaardtarief 3,97%. Woningen die op 1 januari van een bepaald jaar aan u verhuurd zijn, komen in aanmerking voor het verlaagde tarief in datzelfde jaar. De eigenaars ontvangen deze korting niet automatisch: u moet voor 31 maart van dat jaar de gegevens doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Hoe verloopt de registratie?

U vraagt bij de eigenaars het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing op. Voor panden die op 1 januari van een bepaald jaar aan u verhuurd waren, moet u voor 31 maart van dat jaar de gegevens van de eigenaar en het pand registreren in de applicatie van Vlabel. U registreert er elk jaar alle lopende hoofdhuurcontracten (HHC).

Controleer de registratie van:

 • alle nieuwe HHC’en
 • alle HHC’en waarbij de looptijd op 31 maart verstreken is en die stilzwijgend verlengd worden

Wonen in Vlaanderen stuurt jaarlijks een nieuwsflash om u hieraan te herinneren. WiV heeft ook een handleiding over de applicatie van Vlabel. Om toegang te krijgen tot de applicatie, ontving uw Woonmaatschappij een autorisatiecode. Daarmee kan uw WM een administrator registreren die de gegevens zelf ingeeft of die andere medewerkers een volmacht geeft om de gegevens in te geven. Aangezien de procedure omtrent het toekennen van een volmacht iets gewijzigd is, kan u hieronder bij de documenten de handleiding vinden.

Welke gegevens heeft u nodig?

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens uit het aanslagbiljet, die u ook nodig heeft om het verlaagd tarief aan te vragen. U kunt het voorbeeld van een aanslagbiljet erbij nemen – dat vindt u bij de documenten onderaan deze pagina:

 • Rijksregisternummer (11 cijfers) of ondernemingsnummer (10 cijfers) van de eigenaar – rood omkaderd in het voorbeeld
 • De afdeling van het betrokken goed (5 cijfers) – groen omkaderd in het voorbeeld
 • Perceelcode – blauw omkaderd in het voorbeeld
 • Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen – geel omkaderd in het voorbeeld

U vindt op het aanslagbiljet geen kadastrale afdeling meer naast de naam van de gemeente. Maar, om panden in de applicatie van Vlabel te registreren, heeft u wel de kadastrale afdeling nodig. Hoe kunt u deze kadastrale afdeling achterhalen? Vlabel stelt de volgende mogelijkheden voor:

 • U vraagt bij de eigenaar het aanslagbiljet van 2015 (of eerder) op. In de oudere aanslagbiljetten staat de kadastrale afdeling nog wel vermeld.
 • U zoekt de kadastrale afdeling via Geopunt(opent in nieuw venster) op.

Berekening

Tot en met het aanslagjaar 2017 was dit verlaagde tarief 1,6% tegenover het standaardtarief van 2,5%. Sinds het aanslagjaar 2018 zijn de tarieven gewijzigd naar 2,4% tegenover 3,97%. Omdat het Vlaams Gewest bepaalde taken heeft overgenomen van de provincies, ontvangen de provincies nu een kleiner deel van de onroerende voorheffing. Het deel van de gemeenten blijft ongeveer gelijk. Er is vanaf 2018 dus een verschuiving van een deel van de opbrengsten, terwijl de totale belasting – op de indexatie na – dezelfde blijft.

Meer informatie over het verlaagde tarief en de berekening van de onroerende voorheffing.

Wat als u te laat indient?

Wat gebeurt er als u de aanvraag niet op (ten laatste) 31 maart indiende? Uitzonderlijk kan nog een rechtzetting van het verlaagde tarief plaatsvinden. Dit is enkel mogelijk als u of de eigenaar tijdig bezwaar indient tegen het aanslagbiljet. Deze termijn is binnen de drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum die op het aanslagbiljet staat. Niet-tijdige bezwaarschriften worden afgewezen. Op de website van Vlabel vindt u meer informatie over bezwaarschriften.

Wijzigingen in een bestaand dossier?

Als de eigenaar van een pand wijzigt (bijvoorbeeld na een overlijden of na een verkoop), dan moet u geen einddatum meer ingeven voor dat dossier. Het pand en de begin- en einddatum van het HHC moet u verder wel opvolgen. Vlabel zal bij de registratie van het pand de registratie van het HHC overnemen naar de nieuwe eigenaar, zodat de nieuwe eigenaar het verlaagde tarief ontvangt.

Dan registreert u dus wel de volgende gegevens:

 • De begin- en einddatum van het huurcontract
 • De datum van overlijden of verkoop
 • De contactgegevens van de nieuwe eigenaar (adres, rijksregisternummer of ondernemingsnummer)