CBO is zekerheid in bouwen

Inhoud is aan het laden

Doel en voordelen

Het doel van de procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO): sociale woningen laten bouwen door private ondernemers op gronden van deze ondernemer. De opdracht bestaat uit het ontwerp en de bouw van sociale woningen, samen met de verkoop van de grond die bij deze woningen hoort.

De CBO-procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling met naleving van Europese bekendmakingsregels. De procedure wil zoveel mogelijk aannemingsovereenkomsten binnen het beschikbare budget afsluiten. Elk afgesloten contract behandelt de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een sociale woonactor.

Er zijn voordelen voor de sociale huisvestingssector en voor de ondernemer.

 • Een toenemende interesse van de bouwsector voor sociale woningbouw
 • Verkoop van private gronden voor realisatie van sociale woningen
 • Kostenbesparing door een procedure in fasen
 • Een beperkte prefinanciering voor de ondernemer: tijdens het bouwen wordt de ondernemer betaald via maandelijkse vorderingsstaten

Drie fasen

In fase 1 en fase 2 van de CBO-procedure is Wonen in Vlaanderen de aanbestedende overheid die optreedt als lasthebber van de sociale woonactor. Op het einde van fase 2 eindigt het mandaat van Wonen in Vlaanderen. In fase 3 wordt de sociale woonmaatschappij de aanbestedende overheid en voert zij de onderhandelingen met u, de inschrijver.

Wat verwachten we van u als ondernemer?

 • u biedt de volledig uitgeruste naakte grond aan
 • u stelt het ontwerp- en bouwteam samen en stuurt het aan
 • u maakt het voorontwerp, het uitvoeringsdossier, het bestek en de uitvoeringstekeningen op
 • u maakt een woonproject en een verrichting aan en vraagt de lokale woontoets aan via het projectportaal van Wonen in Vlaanderen, daarna bespreekt u uw project op dit overleg van de gemeente
 • u zorgt voor de vergunningen
 • u realiseert de woningen, deze voldoen aan de normen en richtlijnen. Uitgebreide informatie vindt u in het bestek van de CBO-procedure (zie pagina per procedure).

Als projectontwikkelaar bent u de initiatiefnemer van het CBO-woonproject en vraagt u de lokale woontoets aan bij de gemeente waar het project zich situeert. U doet dat via de toepassing ‘projectportaal(opent in nieuw venster)’. U leest onder ‘Projectportaal praktisch’ hoe u daarmee aan de slag gaat.

Projectportaal praktisch

Via het projectportaal maakt u het CBO-woonproject aan en bespreekt dit op het lokaal woonoverleg van de betrokken gemeente. De gemeente beslist of het voorgestelde woonproject past binnen het gemeentelijk woonbeleid (lokale woontoets) en het bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen (BSO-toets). Vraag best zo snel mogelijk de lokale woontoets aan om de kansen van uw project correct in te kunnen schatten. Alleen met een positief advies van de gemeente kunt u toetreden tot fase 3 van de procedure.

Bovenvermelde stappen verlopen via de toepassing ‘projectportaal’. Lees deze stappen na in de handleiding over het projectportaal voor private initiatiefnemers(PDF bestand opent in nieuw venster) of (her)bekijk de opname van de opleiding(opent in nieuw venster) die Wonen in Vlaanderen hierover gaf.

Hieronder vindt u de belangrijkste stappen samengevat.

 • Stap 1

  Voor uw account bezorgt u Wonen in Vlaanderen op een veilige manier uw rijksregisternummer via dit aanvraagformulier(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  U maakt een CBO-woonproject aan en vraagt de beleidstoetsen (de lokale woontoets en de BSO-toets) aan. Voor koopwoningen is geen BSO-toets van toepassing.

  Er zijn 3 mogelijke statussen in de projectopvolging:

  • In voorbereiding
  • Beleidstoets aangevraagd
  • Op de projectenlijs
 • Stap 3

  Via ‘Verrichting aanmelden‘ maakt u een nieuwbouwverrichting met bijhorend verrichtingsnummer aan. Dit nummer gebruiken we vanaf dan in alle verdere communicatie.

 • Stap 4

  In de gunningsfase maakt u, of uw ontwerper, de simulatietabel aan voor het voorontwerp. Download de pdf-versie van de definitieve simulatietabel en voeg deze bij de offerte/voorontwerp via e-Tendering.

  Let op: in het projectportaal dient u de simulatietabel pas in na de uiterste indieningsdatum van de offertes voor fase 2 (gunningsfase) van de CBO-procedure.

Vorige procedures

Van vorige procedures vindt u het bestek, de simulatietabel en een overzicht van de gunstig gerangschikte (einde van de gunningsfase) in volgend document: overzicht van de vorige CBO-procedures(PDF bestand opent in nieuw venster).

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle (CBO) procedures van Wonen in Vlaanderen? Schrijf u in op de nieuwsbrief.

Communicatie-ondersteuning

Sociale woonactoren kunnen een nieuwe CBO-procedure na publicatie zelf ook kenbaar maken bij private ontwikkelaars. U kunt hiervoor het communicatiedraaiboek en de sjabloonteksten van Wonen in Vlaanderen (vrijblijvend) gebruiken. Meld aan op deze website als sociale woonactor en u vindt de sjablonen op de centrale documentenpagina van sociale woningbouw.

Stappen als bouwheer tijdens de onderhandelingen

Sociale woonactoren die aanmelden vinden op onderstaande pagina verder instructies en stappen die ze best zetten tijdens de onderhandelingsfase drie van de procedure.

Hebt u andere vragen?

Met algemene vragen over de CBO-procedure, kunt u terecht bij Myriam Aelbrecht via cbo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
Met specifieke vragen over de toepassing kunt u terecht bij de helpdesk via de knop ‘Meld een probleem’ in het projectportaal.