Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorbereiding van de gunning Gunnen van een overheidsopdracht

Voorbereiding van de gunning

Raming

Standaardgunningsprocedures

In de nieuwe wetgeving spreekt men niet langer over aanbesteding of offerteaanvraag, maar over de openbare en niet-openbare procedure. U kan altijd kiezen voor deze procedures, ongeacht het voorwerp en het geraamde bedrag van de opdracht.

Opdracht van beperkte waarde

Onderhandelingsprocedures

Een onderhandelingsprocedure zonder en met bekendmaking kunt u alleen toepassen in specifieke, door de wet omschreven gevallen. Er zijn drie types onderhandelingsprocedures.

De raamovereenkomst

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende overheden en één of meer opdrachtnemers. Via de raamovereenkomst legt u voor een bepaalde periode de voorwaarden over de te plaatsen opdrachten vast, namelijk voor de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden. Lees over de verschillende types en aandachtspunten bij het opstellen van de raamovereenkomst. We stellen ook een VM/B 2017 deel 1 voor raamovereenkomsten ter beschikking.

Specifieke procedures

De wetgeving voorziet, naast de standaardgunningsprocedures en de onderhandelingsprocedures, ook een aantal specifieke procedures. Deze kunnen niet of zelden gebruikt worden in de sector van de sociale woningbouw. Daarom vindt u via de link hieronder alleen maar een beperkte omschrijving van twee procedures.

Toepasbare concepten

U kunt een aantal concepten gebruiken om bepaalde gewenste effecten te bereiken als u een opdracht plaatst of uitvoert. Deze concepten zijn geen afzonderlijke gunningsprocedures, maar kunt u toepassen binnen de bestaande gunningsprocedures.

U vindt via de link hieronder alleen de concepten die nuttig kunnen zijn bij opdrachten van werken in de sociale woningbouw.