Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwtechnisch Bestek Woningbouw Ontwerp en bestek

Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw vervangt sinds 1 september 2014 het verwijsbestek B2005. In tegenstelling tot zijn voorganger is het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw geen verwijsbestek. U gaat dus bij de opmaak van een bijzonder bestek uit van de meest recente versie van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. Alle voor het project relevante artikelen neemt u integraal over zonder verwijzing naar het modelbestek.

Het bestek in verschillende delen (laatste versie: 22 december 2015)

Vragen, subsidies en feedback

Uw feedback is welkom op bouwtechnischbestekwoningbouw.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Het oude typebestek B2005 is nog beschikbaar op aanvraag. U stuurt ons hiervoor best een e-mail.

Disclaimer

Wonen in Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve technische bepalingen in het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. De overname van de bestekteksten in lastenboeken en andere documenten gebeurt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.