Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eenheidsprijzen Ontwerp en bestek

Eenheidsprijzen

We maakten de tabel eenheidsprijzen aanbestedingen sociale woningbouw op basis van aanbestedingsresultaten nieuwbouw en vervangingsbouw in de sociale huur- en koopsector.

Tabel

De tabel volgt de nummering van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.
De prijzen zijn exclusief btw. Per artikel vermelden we:

  • de eenheid
  • het gemiddelde
  • de mediaan
  • het minimum en maximum
  • het aantal inschrijvingsprijzen

We namen enkel artikelen met minstens 5 offerteprijzen op.

De tabel bevat twee sets met prijzen: het tabblad EP-basis met een vaste selectie aan bouwposten en het tabblad EP-extra met een duizendtal extra eenheidsprijzen en/of een meer gedetailleerde uitsplitsing van eenheidsprijzen (bv. dakisolatie opgedeeld volgens dikte).

Grafieken

Naast de Excel-tabel is er ook een PowerPoint-document met per artikel grafieken van de spreiding van de eenheidsprijzen in functie van de hoeveelheden. Een lineaire trendlijn geeft indicatief een eventuele relatie weer tussen prijs en hoeveelheid.

Hoe gebruiken?

Wonen in Vlaanderen stelt deze gegevens louter informatief ter beschikking. U moet ze met de nodige omzichtigheid gebruiken: ze zijn specifiek voor sociale woningbouwprojecten die werden gegund binnen het kader van overheidsopdrachten en met het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw als basis.

Het is een statistische verwerking, zonder verband te leggen met specifieke bepalingen in de bijbehorende bijzondere bestekken. De eenheidsprijzen voor een project kunnen bijvoorbeeld beïnvloed worden door projectgebonden uitvoeringsmodaliteiten, schaalgrootte, bereikbaarheid van de werf, enz…

Disclaimer

Wonen in Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten. Het gebruik van de tabel en de grafieken valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.