Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inschrijven Verhuren

Inschrijven

Om zich voor een sociale huurwoning in te schrijven, moet iemand voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Alleen de volgende personen moeten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden:

  • De potentiële kandidaat-huurder
  • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen én met de kandidaat-huurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is.

Vanaf het moment dat die personen zijn ingeschreven, worden ze beschouwd als kandidaat-huurder. Maximum 2 personen kunnen als kandidaat-huurders beschouwd worden.

Andere gezinsleden zijn bijwoners (zonder woonrecht) en moeten niet voldoen aan de inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden.

Inschrijvingsvoorwaarden

Een kandidaat-huurder die zich (mee) wil inschrijven voor een sociale huurwoning, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Dit zijn:

Actualisatie

Elk oneven jaar actualiseert u normaal gezien uw inschrijvingsregister.

Doordat het centraal inschrijvingsregister (CIR) in 2024 start, besliste de Vlaamse Regering dat er in 2024 een actualisatie via het CIR komt.

Meer informatie over de actualisatie vindt u hier.

Schrapping

De volgende redenen geven aanleiding tot een schrapping uit het inschrijvingsregister:

Splitsen kandidatendossiers

Wanneer kandidaat-huurders onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, kunnen er zich twee situaties voordoen. Ofwel willen ze beiden kandidaat-huurder blijven ofwel slechts één van de twee.

Te controleren huurdersverplichting: taalkennisvereiste

Wie huurder wordt vanaf 1 januari 2023 moet twee jaar nadat hij huurder werd (datum inwerkingtreding huurovereenkomst of datum van toetreding) over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken. Dit is een huurdersverplichting. Een huurder beschikt over de mondelinge basistaalvaardigheid van het Nederlands als hij het taalkennisniveau A2 heeft.

U gaat bij de inschrijving al na of de kandidaat-huurder voldoet aan de basistaalvaardigheid van het Nederlands (niveau A2) of hiervan vrijgesteld is. Ook kandidaat-huurders die u in het verleden al aftoetste aan de taalkennisvereiste bij de inschrijving (toenmalig niveau A1) zal u opnieuw moeten aftoetsen op het ogenblik van de toewijzing. Alle personen die vanaf 1 januari 2023 huurder worden, zullen moeten voldoen aan het niveau A2.

Opleiding en documenten

Sociale verhuurders kunnen aanmelden op deze website en vinden dan: