Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inschrijven voor een sociale woning

Inschrijven voor een sociale woning

U wilt sociaal huren. Inschrijven voor een sociale woning kan online. Al ingeschreven voor een sociale woning? U kunt uw inschrijving online bekijken en aanpassen.

Er is één online loket voor alle inschrijvingen voor een sociale woning. Het agentschap Wonen in Vlaanderen beheert dit online loket: het centraal inschrijvingsregister. 

Opgelet: al ingeschreven op de wachtlijst? Bevestig uw inschrijving online

U staat al op de wachtlijst voor een sociale woning? Dan moet u uw inschrijving verplicht nakijken en bevestigen in het centraal inschrijvingsregister. Het kan zijn dat u ook bewijsdocumenten moet toevoegen. Uw woonmaatschappij stuurt u nog een brief: hou uw brievenbus dus in de gaten.

De tijd die u heeft om uw inschrijving te bevestigen is beperkt: de termijn staat in de brief die u krijgt van uw woonmaatschappij. Als u niet tijdig bevestigt, schrapt de woonmaatschappij u uit het inschrijvingsregister en verliest u uw plaats op de wachtlijst. U verliest ook uw recht op de huurpremie.

Kijk bij uw inschrijving bevestigen.

Onderstaande webpagina’s geven u informatie over de verschillende stappen. U vindt er ook instructievideo’s.

U moet altijd aanmelden voor het online loket van het centraal inschrijvingsregister.

Het kan zijn dat u nog wel of niet onder bewindvoering in het centraal inschrijvingsregister staat en dat deze informatie niet actueel is. Dit komt doordat dit nog foutief in het rijksregister staat (in het geval van een gerechtelijke bewindvoering) en zo foutief doorstroomt naar het centraal inschrijvingsregister. Contacteer hiervoor uw gemeente. Meld het ook via 1700.