Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor professionele (welzijns)organisaties

Informatie voor professionele (welzijns)organisaties

De verandering naar een centraal, digitaal inschrijvingsregister verandert ook hoe u als professionele (welzijns-)organisatie kandidaten voor een sociale woning kunt ondersteunen. 

Sinds 18 maart 2024 kunnen kandidaat-huurders voor een sociale woning zich online inschrijven via één centraal inschrijvingsregister. Ook het inschrijvingsdossier inkijken en aanpassen, kan dan online. U vindt algemene informatie hierover en instructievideo’s op de andere webpagina’s onder www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Deze verandering naar een centraal, digitaal inschrijvingsregister verandert ook hoe u als professionele (welzijns-)organisatie kandidaten kunt ondersteunen.

Wat verandert er voor uw ondersteuning sinds 18 maart 2024?

Sinds 18 maart 2024 start het centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. U leest hier hoe u kandidaten kunt helpen.

Wat met kandidaten onder bewindvoering (wettelijke vertegenwoordiging)?

Een kandidaat onder bewindvoering (een beschermde) kan ook een inschrijving starten, bekijken of aanpassen in het centraal inschrijvingsregister, maar de kandidaat kan het inschrijvingsdossier niet definitief indienen of bevestigen. Dat kan alleen de bewindvoerder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wat moet de bewindvoerder doen?

De bewindvoerder moet in naam van de wettelijk vertegenwoordigde (de beschermde) het centraal inschrijvingsregister gebruiken.

  • De bewindvoerder kan een nieuw inschrijvingsdossier indienen, in de plaats van de beschermde. De beschermde kan het dossier zelf wel opstarten en aanpassen, maar niet indienen.
  • De bewindvoerder kan een bestaand inschrijvingsdossier aanpassen (eventueel documenten toevoegen) of nakijken. De bewindvoerder moet het bestaande inschrijvingsdossier bevestigen. De beschermde kan wel aanpassen (eventueel documenten toevoegen) of nakijken, maar niet zelf bevestigen.

Het is dus belangrijk dat bewindvoerders de bestaande inschrijvingsdossiers van beschermden nakijken, eventueel aanpassen en vooral indienen of bevestigen. Doordat de beschermde een dossier niet kan indienen of bevestigen, moet de bewindvoerder dit doen.

Hoe werkt de bewindvoerder in het centraal inschrijvingsregister?

  • De bewindvoerder meldt aan met itsme of eigen identiteitskaart en pincode.
  • Onderaan rechts is een aparte knop ‘wettelijke vertegenwoordiging’ die toegang geeft.
  • De bewindvoerder meldt dan aan met het rijksregisternummer van de beschermde om het dossier na te kijken, eventueel aan te passen en te bevestigen (of in te dienen).

Communicatie met de wettelijk vertegenwoordigde

Opgelet: kandidaten zullen de brieven van de woonmaatschappij ontvangen, niet de bewindvoerder. Dit komt omdat we de contactgegevens van de bewindvoerders nog niet konden invoeren in het centraal inschrijvingsregister. Onze excuses voor dit ongemak. Wij informeren kandidaten hierover via onze webpagina’s en in het centraal inschrijvingsregister zelf. Ook 1700, de gratis infolijn, en de sector sociaal wonen is hiervan op de hoogte.

Het kan zijn dat de beschermde persoon nog wel of niet onder bewindvoering in het centraal inschrijvingsregister staat en dat deze informatie niet actueel is. Dit komt doordat dit nog foutief in de authentieke, oorspronkelijke bron (het rijksregister) staat en zo foutief doorstroomt naar het centraal inschrijvingsregister.

De woonmaatschappijen kunnen deze informatie zelf in het centraal inschrijvingsregister aanpassen. Contacteer hiervoor de woonmaatschappij van uw beschermde persoon.

Belangrijk: de woonmaatschappij past alleen de gegevens in het centraal inschrijvingsregister aan, niet de gegevens in de authentieke bron. We raden u aan om hiervoor uw gemeente te contacteren. De gemeente kan de authentieke bron wel aanpassen.

Ondersteuningsmateriaal

U vindt instructievideo’s op www.vlaanderen.be/sociaalhuren en in het centraal inschrijvingsregister zelf. U kunt nu bestaande en potentiële kandidaten informeren met onze affiche en folder. Bestellen kan gratis via de publicatiedatabank (zie de links hieronder).

Via de algemene nieuwsbrief kunt u updates ontvangen. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.

Infosessie

Wonen in Vlaanderen organiseerde op 12 december 2023, 7 en 12 maart 2024 een digitale infosessie over het centraal inschrijvingsregister voor welzijnspartners en begeleidende diensten. U kan een opname herbekijken. Klik op de tegel hieronder.

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u veelgestelde vragen over het centraal inschrijvingsregister.

Informatie voor lokale besturen en woonmaatschappijen

Lokale besturen die sociaal verhuren en woonmaatschappijen kunnen ook in de backoffice van het centraal inschrijvingsregister werken. Zij vinden informatie op maat over het centraal inschrijvingsregister op afgeschermde pagina’s (login nodig).