Voorwaarden

Elke kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren wordt na 1 januari 2019, krijgt een startbedrag.

Procedure

Geboorte

U kunt het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij

Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw kinderbijslagfonds.

Vanaf 2 maanden voor de uitgerekende datum en na afgifte van een doktersattest, wordt het startbedrag uitbetaald op de rekening die u opgaf. Hebt u geen rekening, dan kunt u vragen om het bedrag via een circulaire cheque te ontvangen. Vanaf 2 maanden voor de bevalling hebt u recht op dat bedrag en moet u dat in geen enkel geval terugbetalen, tenzij bij fraude.

Vraagt u het startbedrag niet zelf aan, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.

Adoptie

Bij adoptie kunt u het startbedrag aanvragen bij uw uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Hebt u geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvangt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.


Overgang van kraamgeld (kinderbijslag) naar startbedrag (Groeipakket) op 1 januari 2019

  • Werd uw kind geboren in 2018, dan ontvangt u automatisch het bedrag uit de oude regeling (kraamgeld).
  • Wordt uw kind geboren vanaf 1 januari 2019 of later, dan vraagt u het startbedrag aan bij een uitbetaler naar keuze.
    Let op: kiest u een andere uitbetaler dan waar uw andere kinderen al aangesloten zijn, dan worden al uw kinderen aangesloten bij de nieuwe uitbetaler.

Bedrag

Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van 1.144,44 euro bij de geboorte of adoptie.

Veelgestelde vragen