Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting van uw onderneming

Stopzetting van uw onderneming

Eenmanszaak

Stoppen als ondernemer betekent dat u niet langer het statuut van zelfstandige hebt en dat u elke zelfstandige activiteit staakt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een natuurlijk persoon beslist om, vrijwillig of onvrijwillig, zijn zelfstandige activiteiten stop te zetten. Pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid, een overstap naar het loontrekkende statuut …

Stopzetting is niet hetzelfde als één van uw vestigingen sluiten, uw zelfstandige activiteit afbouwen of met een andere zelfstandige activiteit beginnen. Die veranderingen in uw zelfstandige activiteit veranderen immers niets aan uw statuut: u blijft zelfstandige.

Net als bij het starten van een zelfstandige activiteit moet u ook bij stopzetting enkele administratieve stappen nemen:

  • U schrijft uw zelfstandige activiteit uit uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kunt u doen bij een ondernemingsloket(opent in nieuw venster). Het ondernemingsloket registreert op welke datum uw activiteit wordt geschrapt en wat de reden van de stopzetting is (bv. faillissement, pensioen, overgang naar werknemersstatuut). U ontvangt een attest van schrapping. Net als bij een inschrijving in de KBO moet u ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen.
  • U geeft uw stopzetting door aan de btw-administratie. Dat doet u in uw btw-kantoor(opent in nieuw venster). Dat noteert in welke maand / in welk kwartaal uw btw-rekening wordt stopgezet. Als u uw huidige zelfstandige activiteit staakt om met een andere zelfstandige activiteit te beginnen (bv. stoppen met slagerij om traiteur te worden), dan moet u dat ook melden aan het ondernemingsloket en aan het btw-kantoor. Aangezien het niet om een echte stopzetting gaat, behoudt u in dat geval uw ondernemingsnummer en uw btw-nummer, maar krijgt u een nieuwe activiteit toegekend.
  • U brengt binnen 15 dagen uw socialeverzekeringsfonds en uw ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting van uw zaak. Op die manier voorkomt u dat u bijdragen blijft betalen voor uw zelfstandige activiteit. Hou er wel rekening mee dat u eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal. Aan uw socialeverzekeringsfonds moet u een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt u die documenten bij uw uitschrijving en zegt u welke documenten u het best nog kunt opvragen.

Als u zelfstandige als helper of helpende echtgeno(o)t(e) bent, dan moet u een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin die verklaart dat u bij hem of haar geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert.

Op alle bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.

De vennootschap

De vennootschap kan vrijwillig ontbonden worden om verschillende redenen: door slechte economische vooruitzichten, door onenigheid tussen de aandeelhouders of vennoten, in het kader een herstructurering … De ontbinding kan ook worden uitgesproken door de rechtbank, op verzoek van een aandeelhouder of vennoot om verschillende redenen. Een vennootschap kan ook failliet worden verklaard.

Als een vennootschap de activiteiten wil stopzetten, moet zij ontbonden en vereffend worden. Meestal vallen ontbinding en vereffening niet samen. Met ‘ontbinding’ bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt. Zodra de vennootschap ontbonden is, bestaat ze alleen nog om ze te vereffenen. Met ‘vereffening’ bedoelt men het ten gelde maken van alle bezittingen en het aanzuiveren, betalen van (zo mogelijk) alle schulden van de vennootschap door de vereffenaar. Als aan het einde van de rit nog geld overblijft, dan moet dat - zoals in de statuten bepaald is - onder de vennoten verdeeld worden en kan de vennootschap haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

Voor meer informatie over ontbinding en vereffening van vennootschappen kunt u het best contact opnemen met een notaris of jurist.

Veelgestelde vragen