Voorwaarden

Uw onderneming moet voldoen aan deze voorwaarden.

Uw onderneming:

  • moet een aanvaardbare juridische vorm hebben (bv. geen vzw zijn)
  • moet een activiteit uitvoeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat (NACE-codes)
  • mag niet onder een dominerende invloed van de overheid staan: de overheid mag dus niet voor 50% of meer participeren, tenzij u kunt aantonen dat ze geen dominerende invloed heeft
  • mag geen achterstallige RSZ-schulden hebben op de indiendatum van uw aanvraag
  • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst die voor haar van toepassing is op de indieningsdatum van de steunaanvraag
  • realiseert haar investering in het Vlaamse Gewest
  • moet een haalbaarheidsstudie uitvoeren waaruit de technische en economische haalbaarheid blijkt van de ecologie-investering.

Procedure

Sinds 15 januari 2018 kunnen aanvragen voor Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun uitsluitend nog digitaal ingediend worden.

Bedrag

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • het type van de investering (milieu, energie),
  • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie),
  • de grootte van uw onderneming.

Een onderneming kan over een periode van drie jaar maximaal 1 miljoen euro aan subsidie krijgen.