Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiebegeleiding en advies bij studiekeuze

Studiebegeleiding en advies bij studiekeuze

Elke leerling of student wordt tijdens zijn studieloopbaan wel eens geconfronteerd met vragen over zijn studiekeuze. Ook ouders hebben soms vragen bij de studiekeuze van hun zoon of dochter. Zij kunnen met al hun vragen over studiekeuze in eerste instantie terecht bij de onderwijsinstelling zelf. 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Jongeren in een gang van een secundaire school
© Lieven Van Assche

Niet alleen de school geeft advies bij studiekeuze. Je kan ook advies vragen aan een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het centrum voor leerlingenbegeleiding zal sowieso aan leerlingen en ouders advies verlenen op een aantal scharniermomenten, bv. bij de overgang van de lagere school naar de middelbare school.

Bij sommige beslissingen in een schoolloopbaan is contact met het CLB zelfs verplicht, bijvoorbeeld bij de overstap van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs is er immers een inschrijvingsverslag nodig dat afgeleverd wordt door het CLB.

Onderwijskiezer

De website Onderwijskiezer(opent in nieuw venster) helpt leerlingen en ouders in hun zoektocht naar een geschikte studierichting of school. De site bevat vijf online tests voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden om zichzelf beter te leren kennen en hun interesses in bepaalde studierichtingen te ontdekken.

Wat na het secundair onderwijs?

Om leerlingen te helpen bij hun studie- of beroepskeuze op het einde van de middelbare school, vinden er elk jaar in alle Vlaamse provincies de studie-informatiedagen (SID-in's) plaats voor de laatstejaars van het secundair onderwijs en hun ouders. Ze kunnen er kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs.

De brochure 'Wat na het secundair onderwijs?' maakt leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs wegwijs in de keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs. Naast een overzicht van studiemogelijkheden vindt u er praktische informatie over verschillende beroepssectoren en tips bij de sprong naar de arbeidsmarkt.

Columbus

Columbus(opent in nieuw venster) is een exploratie-instrument voor scholen om leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs die overwegen de stap naar hoger onderwijs te zetten, te helpen bij hun studiekeuze. De resultaten van deze oriënteringsproef zijn niet bindend.

Opleiding in cijfers

De website Opleiding in cijfers(opent in nieuw venster) biedt interessante informatie per studierichting in het hoger onderwijs. Je ziet er waar je de opleiding kan volgen, en je kan er cijfers raadplegen over het profiel van de personen in de opleiding (o.a welk diploma secundair onderwijs ze hebben, wat de slaagkansen van de opleiding zijn, en hoe snel het diploma doorgaans behaald wordt, ...). Je vindt er ook informatie over de kwaliteit van de opleiding.

IJkingstoets

De ijkingstoets is een hulpmiddel bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs. Er worden voornamelijk ijkingstoetsen georganiseerd voor wetenschappelijke opleidingen. Wie deelneemt krijgt een beeld van de wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden die nodig zijn om aan deze opleidingen te beginnen. Het resultaat is niet bindend. Het is geen toelatingsexamen.

Voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect is de ijkingstoets verplicht. Je kan niet inschrijven voor deze opleidingen zonder bewijs van deelname. Het resultaat van de proef is ook hier niet bindend.

De ijkingstoetsen worden op dezelfde dag georganiseerd in de verschillende locaties van de deelnemende universiteiten. Op de website van de ijkingstoets(opent in nieuw venster) vind je meer informatie: waar en wanneer de proeven georganiseerd worden, en voor welke studierichtingen je een ijkingstoets kan afleggen.

Begeleiding

In het hoger onderwijs zijn de hogescholen en universiteiten verantwoordelijk voor het juist oriënteren en begeleiden van studenten. Studenten uit het hoger onderwijs kunnen terecht in de instelling waar ze zijn ingeschreven.

De meeste hogescholen en universiteiten hebben een dienst voor studiebegeleiding en studieadvies. Over het algemeen kunt u de contactgegevens van de diensten vinden onder de rubriek ‘Studentenvoorzieningen’ op de websites van de hogescholen en universiteiten.

Studierichtingen met goede jobkansen

Denk bij het maken van een studiekeuze ook na over de jobkansen die een bepaalde studierichting biedt. Niet alle diploma’s bieden evenveel kansen om later gemakkelijk een job te vinden. Schoolverlaters uit een STEM-opleiding vinden over het algemeen heel vlot aansluiting met de arbeidsmarkt.

VDAB publiceert elk jaar een overzicht van de knelpuntberoepen(opent in nieuw venster). Dat zijn alle banen waarvoor de vacatures in Vlaanderen moeilijk ingevuld raken. De lijst bevat elk jaar een aantal structurele knelpuntberoepen, zoals technische beroepen, verpleegkundigen, schoonmakers en anderen.

Jongeren over hun job

Je studiekeuze legt al een zekere basis voor je latere beroepsloopbaan. Wat vinden jongeren van hun beroep? Welke rol speelde de studiekeuze bij het vinden van een geschikte job? Wat is voor hen belangrijk bij een beroepskeuze?