Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen voor het academiejaar 2018-2019, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

Uw nationaliteit

U moet op 31 december 2018 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Uw inkomen

Of u een studietoelage krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

De onderwijsinstelling en de studie

 • U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt u nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
 • Uw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
 • U moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Procedure

Als u in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kunt u voor het schooljaar 2018-2019 uw aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019

Had u vorig jaar al recht op een schooltoelage, dan start de afdeling School- en Studietoelagen automatisch een dossier op om na te gaan of u ook dit jaar in aanmerking komt. U ontvangt daarvoor tussen oktober 2018 en februari 2019 een vooraf ingevuld aanvraagformulier per e-mail of post. Deze aanvraag moet u nog bevestigen en doorsturen via het Digitaal loket of per post. U kunt uw gegevens in de aanvraag nog wijzigen of aanvullen.

De eerste keer dat een automatisch dossier opgestart wordt, krijgt u een brief waarin uw toestemming gevraagd wordt om het dossier op te starten.

 • Bent u akkoord, dan moet u niets doen. Twee maanden later ontvangt u uw automatisch gestart dossier. Dit moet u bevestigen en doorsturen.
 • Ben u niet akkoord, dan kunt u dit binnen de 30 dagen laten weten via een ondertekende brief, die u inscant en via het contactformulier of per post verstuurt. 

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

Bedrag

Voor een voltijds studietraject voor het academiejaar 2018-2019 (60 studiepunten)

 • minimumtoelage: 265,90 euro
 • volledige toelage:
  • 4.115,01 euro als u kotstudent bent
  • 2.469,80 euro als u geen kotstudent bent.
 • uitzonderlijke studietoelage
  • 5.540,30 euro als u kotstudent bent, 
  • 3.584,03 euro als u geen kotstudent bent.

Voor een deeltijds studietraject voor het academiejaar 2018-2019 (minder dan 60 studiepunten) 

Als u een studietraject volgt van minder dan 60 studiepunten, krijgt u een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd 265,90 euro.

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt u op de website van Studietoelagen. 

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt wordt. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Wetgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Adres

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner
Telefoon infolijn
1700
Contactformulier
https://loket-studietoelagen.vlaanderen.be/dafp/contact/vragen?2
Website
http://www.studietoelagen.be