Voorwaarden

De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, en voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide (formules van publiek-private samenwerking).

Wie de steun ontvangt, moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem het recht geeft op die gronden de bedoelde werkzaamheden te laten uitvoeren.

Vzw's komen niet in aanmerking.

Procedure

De steun kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten bepaalde documenten gevoegd worden, afhankelijk van het type van de aanvraag.

Uitzonderingen

Kleinhandel- en kantoorzones worden niet gesubsidieerd.