Voorwaarden

Welke ondernemingen?

Ondernemingen met operationele activiteiten in Vlaanderen of minstens een duidelijke aanzet daartoe.

Welke projecten?

Projecten waarvoor minstens 25.000 en maximaal 3 miljoen euro steun gevraagd wordt, met een maximale duur van in principe 3 jaar.

De innovatie moet passen in de strategie van uw onderneming. U moet aantonen dat het resultaat van een succesvolle realisatie van uw innovatieve idee, de positie van uw onderneming op korte termijn zal versterken. Het moet gaan om een ontwikkeling die nieuw is voor uw bedrijf en voor uw specifieke sector.

Alle voorwaarden en criteria waaraan projecten moeten beantwoorden om in aanmerking te komen voor subsidies, vindt u op de website.

Procedure

De aanvraag- en evaluatieprocedure voor ontwikkelingsprojecten omvat de volgende stappen:

  • indienen aanvraag
  • aanvraag toelichten aan het agentschap
  • beslissing over de aanvraag
  • mogelijke extra stappen in de evaluatieprocedure.

Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. U vindt alle informatie over de verschillende stappen in de procedure en de benodigde documenten op de website.

Bedrag

De subsidie wordt berekend als een percentage

Het basissteunpercentage voor een ontwikkelingsproject is 25% van de aanvaarde projectbegroting. Dat steunpercentage wordt eventueel aangevuld met een toeslag van:

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking
  • 10% voor middelgrote ondernemingen (mo)
  • 20% voor kleine ondernemingen (ko).

Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50%.