Wie kan een projectaanvraag indienen?

De volgende instanties kunnen projectaanvragen indienen:

 • bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties)
 • lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner (in dit geval moet het grootste deel van de subsidies naar de private partner gaan)

De indieners moeten:

 • samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen;
 • vestigingen hebben die gelegen zijn in Vlaanderen. Enkel deze vestigingen komen in aanmerking voor subsidies.

Voor welke projecten?

Voor de nieuwe Pendelfondsoproep kunnen projecten worden ingediend voor de volgende maatregelen:

 1. infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of verplaatsingen met een voortbewegingstoestel faciliteren, uitgezonderd overdekte en nietoverdekte fietsenstallingen;
 2. de aankoop en leasing van elektrische en niet-elektrische plooifietsen, bedrijfsvoortbewegingstoestellen en elektrisch aangedreven bedrijfsvoortbewegingstoestellen;
 3. het gebruik van fietsdeelsystemen;
 4. kosten voor het onderhoud van elektrische en niet-elektrische plooifietsen en elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellen;
 5. de aankoop van uitrusting voor fietsers, voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen en voor gebruikers van elektrische en niet-elektrische voortbewegingstoestellen;
 6. projectcoördinatiekosten;
 7. vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken. Het omvat maatregelen die verschillend zijn van de maatregelen, vermeld in artikel 10, eerste lid, 1° tot en met 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds.

Wat is de strategische focus van de nieuwe oproep?

De strategische focus van de dertiende Pendelfondsoproep is gericht op de volgende aspecten:

 1. fietsmaatregelen;
 2. innovatie-, laboratorium- en voorbeeldfunctie;
 3. samenwerking en bedrijfsoverschrijdende werking;
 4. bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer bepaald in combinatie met openbaar personenvervoer;
 5. duurzaamheid en verkeersveiligheid;
 6. bedrijven en handelszaken met minder dan 250 werknemers.

Hoe de subsidie aanvragen?

De procedure voor de subsidieaanvraag van het Pendelfonds bestaat uit volgende stappen.

 • Vraag online een dossiernummer aan, ten laatste op 1 juni 2022 om 23:59u.
 • Binnen 2 weken nadat u uw dossiernummer hebt aangevraagd, krijgt u van het Provinciaal MobiliteitsPunt een mail met inloggegevens, indieningsformulier en instructies voor het aanleveren van adresgegevens die nodig zijn om het potentieel van uw project te berekenen. Nadat u potentieelberekening hebt gekregen, kunt u inloggen en het indieningsformulier voorlopig invullen (maar nog niet indienen). Als u denkt klaar te zijn, moet u uiterlijk op de vastgelgde datum aan uw Provinciaal MobiliteitsPunt per mail advies vragen.
 • Nadat uw indieningsformulier definitief en volledig is ingevuld, kunt u opnieuw inloggen en het dossier definitief indienen. Dat moet uiterlijk op 1 september 2022 om 23:59 stipt gebeuren.
 • De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.