Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor investeringen in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

Subsidies voor investeringen in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

De Vlaamse overheid verleent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Voorwaarden

De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.

De sectoren die een subsidie kunnen aanvragen(opent in nieuw venster) en informatie over bijkomende voorwaarden(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het VIPA.

Procedure

Informatie over de aanvraagprocedure(opent in nieuw venster) voor een infrastructuursubsidie vindt u op de website van het VIPA.

Financieel voordeel

Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de bouwkosten en de eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen van welzijnsgebouwen.​

Meer informatie over de bedragen van de subsidies(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het VIPA.

Regelgeving

Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)