Voorwaarden

De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.

De sectoren die een subsidie kunnen aanvragen ((opent in nieuw venster)) en informatie over bijkomende voorwaarden ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het VIPA.

Procedure

Informatie over de aanvraagprocedure ((opent in nieuw venster)) voor een infrastructuursubsidie vindt u op de website van het VIPA.

Bedrag

Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de bouwkosten en de eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen van welzijnsgebouwen.​

Meer informatie over de bedragen van de subsidies ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het VIPA.

Wetgeving

Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)