Voorwaarden

Volgende organisaties komen in aanmerking voor subsidies:

Om als sportfederatie erkend te worden, moet een sportfederatie sportclubs hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en wel in ten minste 4 Vlaamse provincies. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt hier gelijkgesteld met een provincie.

De sportfederatie moet ook haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Verdere voorwaarden voor subsidiëring en erkenning vindt u in het decreet sportfederaties.

Procedure

Via het ‘Platform voor de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector(opent in nieuw venster)’ kunt u uw aanvraag voor erkenning en subsidiëring indienen.

Wetgeving

Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector