Zonder afspraak naar de keuring

Vanaf dinsdag 16 augustus is het overal in Vlaanderen mogelijk om elke weekdag zonder afspraak naar de autokeuring te gaan. Door de coronapandemie was het in bepaalde regio’s verplicht om een afspraak te maken, maar die verplichting is weggevallen. Mensen die liever een afspraak maken, zullen dat ook nog altijd kunnen. Controleer altijd eerst de camera’s en druktebarometers op de website van uw keuringscentrum om lange wachttijden te vermijden.

Auto's in de rij voor autokeuring.
© Lieven Van Assche

Op de website van GOCA VLAANDEREN ((opent in nieuw venster)) vindt u de contactgegevens van alle keuringscentra. Als u uw wachttijd wilt beperken, kunt u op voorhand een afspraak maken. U kunt ook online een afspraak maken.

Uw voertuig in een ander gewest laten keuren

Het is wettelijk toegestaan om uw voertuig in een ander gewest te laten keuren. In dat geval moet u wel rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Het voertuig wordt steeds gekeurd volgens de wetgeving die van toepassing is op het gewest waar u uw voertuig hebt ingeschreven.
  • U hebt geen recht op een vrijstelling van de keuringsplicht die in het andere gewest geldt.
  • Het keuringsbewijs dat u in een ander gewest gekregen hebt, wordt enkel aanvaard als de normale geldigheidsduur (periodiciteit) van het keuringsbewijs niet werd overschreden.