Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik de Vlaamse huursubsidie aan?

Hoe vraag ik de Vlaamse huursubsidie aan?

Wanneer moet ik de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U hebt daarvoor tot maximaal 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract tijd.

Als u een ingehuurde woning van een woonmaatschappij huurt, kunt u ook na deze 9 maanden nog een aanvraag indienen. Hou er wel rekening mee dat de huurprijs na één jaar geïndexeerd wordt. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs. U kunt zelf op voorhand uitrekenen wat uw geïndexeerde huurprijs is en hoeveel de maximale huurprijs bedraagt aan de hand van de rekenmodule(Excel bestand opent in nieuw venster) via onderstaande knop.

Hoe vraagt u de huursubsidie aan en welke zijn de volgende stappen?

U kunt de huursubsidie heel makkelijk digitaal aanvragen of het ingevulde aanvraagformulier met de nodige documenten opsturen.

 • Stap 1

  Aanvraag voor huursubsidie

  • Stap 2

   Volledig verklaren van het dossier

   Uw dossier wordt binnen de maand (on)volledig verklaard. U krijgt hierover een bericht.

   • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u een vraag om de ontbrekende gegevens op te sturen.
   • Bezorg zo snel mogelijk de ontbrekende stukken aan Wonen in Vlaanderen zodat uw dossier verder wordt behandeld.
   • Na ontvangst van de aanvulling volgt een nieuwe controle waarbij uw dossier binnen de maand volledig ofwel opnieuw onvolledig wordt verklaard.
  • Stap 3

   Controle van de nieuwe woning

   Mogelijk moet Wonen in Vlaanderen een onderzoek ter plaatse uitvoeren om na te gaan of uw nieuwe woning aan de voorwaarden voldoet en conform is. Wonen in Vlaanderen zal dit onderzoek altijd schriftelijk en op voorhand aankondigen. U moet ervoor zorgen dat de woning toegankelijk is op het ogenblik van het onderzoek.

   Als u om een of andere reden niet aanwezig kunt zijn en ook niemand hebt die in uw plaats voor de toegang kan zorgen, dan deelt u dit best op tijd mee aan de onderzoeker die op de brief vermeld staat.

  • Stap 4

   Beslissing van Wonen in Vlaanderen

   Na de volledigverklaring neemt Wonen in Vlaanderen uiterlijk na 3 maanden een beslissing. Hebt u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de 3 maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.

   Het agentschap controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag.

  • Stap 5

   Beroep tegen de beslissing

   Bent u niet akkoord met de beslissing over uw aanvraag?

   • U bent het niet eens met de berekening van de toegekende huursubsidie.
   • U bent het niet eens met de weigering van de subsidie.
   • U bent het niet eens met de stopzetting van de huursubsidie.

   Dan kunt u binnen 3 maanden na ontvangst van de beslissing, beroep aantekenen. U stuurt dit aangetekend naar het postadres van Wonen in Vlaanderen :

   Wonen in Vlaanderen
   Dienst betaalbaar wonen - Team huursubsidie
   Koning Albert II laan 15 bus 253
   1210 Brussel

   Vermeld steeds:

   • uw naam
   • het adres
   • het dossiernummer van uw aanvraag.

   Voeg ook de documenten toe die kunnen aantonen waarom u niet akkoord gaat met de beslissing.