Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik de Vlaamse huursubsidie aan?

Hoe vraag ik de Vlaamse huursubsidie aan?

Wanneer moet ik de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U hebt daarvoor tot maximaal 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract tijd.

Als u een woning onderhuurt van een woonmaatschappij, kunt u ook na deze 9 maanden nog een aanvraag indienen. Hou er wel rekening mee dat de huurprijs na één jaar geïndexeerd wordt. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs. U kunt zelf op voorhand uitrekenen wat uw geïndexeerde huurprijs is en hoeveel de maximale huurprijs bedraagt aan de hand van deze rekenmodule(Excel bestand).

Hoe vraagt u de huursubsidie aan en welke zijn de volgende stappen?

 • Stap 1

  Aanvraagformulier voor de huursubsidie invullen

  Dat doet u met het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de huurprijs(Word bestand). Vraag hierbij gerust hulp aan het woonloket of het OCMW in uw gemeente.

  Als u huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kunt u bij dat sociaal verhuurkantoor terecht voor uw aanvraag van de Vlaamse huursubsidie. Gebruik dan het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de huurprijs voor een woning onderverhuurd door een woonmaatschappij(Word bestand).

  Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar het adres dat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld staat. Bij het formulier voegt u een kopie van het huurcontract op uw naam. Indien nodig bezorgt u Wonen in Vlaanderen ook:

  • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
  • het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
  • en de attestering van een erkende handicap.

  Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en u de huursubsidie aanvraagt op basis van een andere reden dan het verlaten van een onaangepaste woning, voegt u bij uw aanvraag best dit medisch attest(PDF bestand opent in nieuw venster), ingevuld door uw huisarts.

 • Stap 2

  Volledig verklaren van het dossier

  Uw dossier wordt binnen de maand (on)volledig verklaard.

  • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u bericht om de ontbrekende gegevens op te sturen.
  • Bezorg zo snel mogelijk de ontbrekende stukken aan Wonen in Vlaanderen zodat uw dossier verder wordt behandeld.
  • Na ontvangst van de aanvulling volgt een nieuwe controle waarbij uw dossier binnen de maand volledig ofwel opnieuw onvolledig wordt verklaard.
 • Stap 3

  Controle van de nieuwe woning

  Mogelijk moet Wonen in Vlaanderen een onderzoek ter plaatse uitvoeren om na te gaan of uw nieuwe woning aan de voorwaarden voldoet. Wonen in Vlaanderen zal dit onderzoek altijd schriftelijk en op voorhand aankondigen. U moet ervoor zorgen dat de woning toegankelijk is op het ogenblik van het onderzoek.

  Als u om een of andere reden niet aanwezig kunt zijn en ook niemand hebt die in uw plaats voor de toegang kan zorgen, dan deelt u dit best op tijd mee aan de onderzoeker die op de brief vermeld staat.

 • Stap 4

  Beslissing van Wonen in Vlaanderen

  Na de volledigverklaring neemt Wonen in Vlaanderen uiterlijk na 3 maanden een beslissing. Hebt u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de 3 maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.

  Het agentschap controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag.

 • Stap 5

  Beroep tegen de beslissing

  Bent u niet akkoord met de beslissing over uw aanvraag?

  • U bent het niet eens met de berekening van de toegekende huursubsidie.
  • U bent het niet eens met de weigering van de subsidie.
  • U bent het niet eens met de stopzetting van de huursubsidie.

  Dan kunt u binnen 3 maanden na ontvangst van de beslissing, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven naar het volgende adres:

  Wonen in Vlaanderen
  Dienst betaalbaar wonen - Team huursubsidie
  Havenlaan 88 bus 40
  1000 Brussel

  Vermeld steeds:

  • uw naam
  • het adres
  • het dossiernummer van uw aanvraag.

  Voeg ook de documenten toe die kunnen aantonen waarom u niet akkoord gaat met de beslissing.

Belangrijk: als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich in bepaalde gevallen inschrijven op de wachtlijst van de woonmaatschappij in uw gemeente. Dit moet ten laatste 9 maanden na uw aanvraag. U krijgt de huursubsidie maar zolang u op die wachtlijst staat ingeschreven.

Zo’n inschrijving is niet nodig als u verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, als u huurder wordt van een assistentiewoning of van een woning in onderverhuur van een woonmaatschappij.