Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie?

Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie?

Het bedrag van de huursubsidie is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van uw woning, uw inkomen en het aantal personen ten laste. De huursubsidie wordt maandelijks uitbetaald. Bovenop de huursubsidie krijgt u in sommige gevallen een eenmalige installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Berekening van de huursubsidie

De berekening van de huursubsidie gebeurt volgens de formule: Huursubsidie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van uw jaarinkomen.

De huursubsidie bedraagt in 2023 maximaal:

 • 177,24 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 29,54 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 194,96 euro in een aantal gemeenten. Dat bedrag wordt verhoogd met 32,49 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

In 2024 verhoogt het maximale bedrag van de huursubsidie naar:

 • 177,76 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 29,63 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 195,54 euro in een aantal gemeenten. Daar komt 32,59 euro per persoon ten laste bij tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Om ervoor te zorgen dat het agentschap alle personen ten laste in rekening brengt bezorgt u bij uw aanvraagformulier de volgende attesten:

 • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
 • een bewijs co-ouderschap of een verklaring omgangsregeling voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
 • een attest van een erkende handicap.

Het berekende bedrag wordt toegekend voor een jaar, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen.

Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum. Als uw recht op de huursubsidie bijvoorbeeld begon te lopen vanaf maart 2022, zal uw huursubsidie vanaf maart 2023 geïndexeerd worden.

Aan de hand van de rekenmodule(Excel bestand opent in nieuw venster) via onderstaande knop kunt u nagaan of u voldoet aan de inkomensvoorwaarde en de maximumhuurprijs en kunt u uitrekenen hoeveel uw huursubsidie bedraagt.

Looptijd van de huursubsidie

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan 2 maanden voor de aanvraagdatum van de huursubsidie. Hoewel u vanaf de startdatum van uw huurcontract dus 9 maanden de tijd hebt om een aanvraag in te dienen, wacht u daar best niet te lang mee. Als u bijvoorbeeld een huurcontract hebt dat start op 1 juni 2022 maar pas een aanvraag indient op 14 september 2022, dan ontstaat uw recht op de huursubsidie op 14 juli 2022, niet op 1 juni 2022.

U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur.

Uitbetaling van de huursubsidie

Van zodra u het bericht ontvangen hebt dat uw aanvraag is goedgekeurd, volgt de eerste uitbetaling binnen de 4 maanden. Bij deze eerste betaling zullen alle maanden huursubsidie waar u al recht op had, in één keer worden uitbetaald.

Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald tijdens de laatste week van de maand, zolang u recht hebt op de huursubsidie.

Belangrijk: als u een ingehuurde woning bij een woonmaatschappij huurt, betaalt Wonen in Vlaanderen de huursubsidie altijd rechtstreeks op de rekening van die woonmaatschappij uit. De woonmaatschappij zal dit bedrag vervolgens in mindering brengen van uw huurprijs. Als u bij een OCMW voorschotten hebt ontvangen op de huursubsidie, kan het zijn dat Wonen in Vlaanderen uw huursubsidie eerst op de rekening van het OCMW moet overschrijven.

Installatiepremie

Bovenop de huursubsidie kunt u ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie.

Uitzondering: u kunt geen extra installatiepremie meer krijgen:

 • als u als dakloze of thuisloze al een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van uw nieuwe woning
 • als u een woning onderhuurt van een woonmaatschappij;
 • als u ooit al een installatiepremie hebt ontvangen van Wonen in Vlaanderen.

Jaarlijkse controle en herberekening

Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is, volgt een herberekening van de huursubsidie. Als u na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, wordt de huursubsidie opgeschort.

Wonen in Vlaanderen voert de inkomenscontroles automatisch uit. Zolang u recht hebt op de huursubsidie, blijft de betaling verder verlopen. Het herberekende bedrag wordt toegekend voor de volgende 12 maanden, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. U ontvangt per brief de beslissing met het nieuwe huursubsidiebedrag.

  Uw aanvraag wordt ook jaarlijks gecontroleerd

  • als uw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoge huurprijs
  • als uw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoog inkomen
  • als de berekening negatief is.

  Voldoet u opnieuw aan de voorwaarden en is de berekening positief? Dan wordt de uitbetaling (her)opgestart.

  Veelgestelde vragen