Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting huursubsidie

Stopzetting huursubsidie

Als u niet langer voldoet aan bepaalde voorwaarden wordt uw huursubsidie tijdelijk of definitief stopgezet.

Tijdelijke stopzetting (opschorting) van de huursubsidie

De huursubsidie wordt opgeschort:

 • als u na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • als u verhuist naar een woning met een te hoge huurprijs
 • als uw woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond wordt verklaard of als u naar zo’n woning verhuist. De uitbetaling van de huursubsidie zal hervatten zodra uw woning opnieuw voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Werd uw huursubsidie stopgezet omdat uw inkomen en/of uw huurprijs te hoog was? Wonen in Vlaanderen volgt uw dossier verder op via de jaarlijkse controle en herberekening.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huursubsidie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet.

Definitieve stopzetting van de huursubsidie

De uitbetaling van de huursubsidie wordt definitief stopgezet:

 • als u een woning van een woonmaatschappij onderhuurde en nu verhuist naar een woning die u niet van een woonmaatschappij huurt;
 • als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen;
 • als u niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat;
 • als u een eigen woning koopt.

Elke verhuis melden

Opgelet: als u opnieuw verhuist naar een andere woning, moet u dat onmiddellijk melden aan Wonen in Vlaanderen:

 • Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.
 • Meld uw verhuis aan Wonen in Vlaanderen en aan uw woonmaatschappij.
 • Verhuist u naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen in Vlaanderen.
 • Wonen in Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort.
 • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zult u eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.