Tijdelijke stopzetting (opschorting) van de huursubsidie

De huursubsidie wordt opgeschort:

 • als u na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • als u verhuist naar een woning met een te hoge huurprijs
 • als uw woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond wordt verklaard of als u naar zo’n woning verhuist. De uitbetaling van de huursubsidie zal hervatten zodra uw woning opnieuw voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Werd uw huursubsidie stopgezet omdat uw inkomen en/of uw huurprijs te hoog was? Wonen-Vlaanderen volgt uw dossier verder op via de jaarlijkse controle en herberekening.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huursubsidie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet.

Definitieve stopzetting van de huursubsidie

De uitbetaling van de huursubsidie wordt definitief stopgezet:

 • als u een woning van een sociaal verhuurkantoor huurde en nu verhuist naar een woning die u niet van een sociaal verhuurkantoor huurt
 • als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.
 • als u niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat
 • als u een eigen woning koopt.

Elke verhuis melden

Opgelet: als u opnieuw verhuist naar een andere woning, moet u dat onmiddellijk melden aan Wonen-Vlaanderen:

 • Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.
 • Meld uw verhuis aan Wonen-Vlaanderen en aan uw sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Verhuist u naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen.
 • Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort.
 • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zult u eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.