Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting huursubsidie

Stopzetting huursubsidie

Als u niet langer voldoet aan bepaalde voorwaarden wordt uw huursubsidie tijdelijk of definitief stopgezet.

Tijdelijke stopzetting (opschorting) van de huursubsidie

De huursubsidie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

 • het huursubsidiebedrag negatief is (lager dan € 0)
 • bij de jaarlijkse controle uw recentste gezinsinkomen de maximumgrens overschrijdt
 • bij de jaarlijkse controle uw geïndexeerde huurprijs de maximumgrens overschrijdt
 • blijkt uit een woningcontrole dat uw woning niet langer voldoet aan de kwaliteitsnormen
 • u verhuist naar een andere woning, tot u aan alle voorwaarden voldoet
 • bij inwonen, afvoering van ambtswege, referentieadres.

Werd uw huursubsidie stopgezet omdat uw inkomen en/of uw huurprijs te hoog was of omdat het huursubsidiebedrag negatief was? Wonen in Vlaanderen volgt uw dossier verder op via de jaarlijkse controle en herberekening.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huursubsidie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet.

Definitieve stopzetting van de huursubsidie

De uitbetaling van de huursubsidie wordt definitief stopgezet:

 • als u huursubsidie kreeg voor een ingehuurde woning van een woonmaatschappij en verhuist naar een woning die u niet van een woonmaatschappij huurt
 • als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen
 • als u niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden

U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur.

Elke verhuis melden

Opgelet: als u opnieuw verhuist naar een andere woning, moet u dat onmiddellijk melden aan Wonen in Vlaanderen:

 • Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.
 • Meld uw verhuis aan Wonen in Vlaanderen en aan uw woonmaatschappij.
 • Verhuist u naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen in Vlaanderen.
 • Wonen in Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort.
 • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat vanaf de startdatum van uw nieuw huurcontract.