Voorwaarden

  • Als u bij de aankoop 12% verkooprecht op de woning hebt betaald, kunt u drie vijfde van die 12% terugvorderen. Koopovereenkomsten die werden belast aan een verlaagd tarief komen niet in aanmerking.
  • Om teruggave van 3/5de van de betaalde rechten te krijgen, is vereist dat de verkoop is gebeurd bij een authentieke akte binnen de 2 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging.

Procedure

De indiening van een verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden via post of per mail (teruggavenregistratie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).