Voorwaarden

U moet minimaal 17 jaar zijn op de dag van het theoretische examen.

Procedure

Inschrijving
Inschrijven kan tot 10 maart 2021. Ten laatste op die dag moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) ingediend zijn. Schrijf u in en betaal via het e-loket Fauna en Flora ((opent in nieuw venster)). In de instructievideo ((opent in nieuw venster)) kunt u zien hoe u dat doet.

Bent u geen Belg of lukt het u niet om via het e-loket in te schrijven? Vraag dan een papieren inschrijvingsformulier aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel of via het e-mailadres jachtexamen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Het ingevulde formulier moet ten laatste op 11 maart 2020 via aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

Theoretisch examen
Het volgende theoretische jachtexamen vindt plaats op zaterdag 24 april 2021 om 9 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen over 3 vakken:

U bent geslaagd wanneer u 36 op 60 behaalt, met een minimum van 10 op 20 per vak. Per juist antwoord krijgt u 1 punt, per fout antwoord verliest u 0,5 punt. Voor een blanco antwoord krijgt u geen punten.

Resultaten
Het resultaat van uw examen krijgt u per brief. Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket Fauna en Flora ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

70 euro