Voorwaarden

U moet minimaal 17 jaar zijn op de dag van het theoretische examen.

Procedure

Inschrijving
Inschrijven kon tot 10 maart 2021. Ten laatste op die dag moest het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) ingediend zijn.

Theoretisch examen
Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen over 3 vakken:

U bent geslaagd wanneer u 36 op 60 behaalt, met een minimum van 10 op 20 per vak. Per juist antwoord krijgt u 1 punt, per fout antwoord verliest u 0,5 punt. Voor een blanco antwoord krijgt u geen punten.

Resultaten
Het resultaat van uw examen krijgt u per brief. Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket Fauna en Flora ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

70 euro