Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Uw carrière in het onderwijs start meestal met een ‘tijdelijke aanstelling van bepaalde duur’ (TABD). Daarna kunt u kandideren voor een ‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’ (TADD).

Als TADD’er geniet u van een aantal voordelen:

  • Uw aanstelling kan over de schooljaren heen doorlopen
  • In het basis- en secundair onderwijs kunt u voorrang laten gelden op andere tijdelijke personeelsleden die nog geen recht op TADD verworven hebben, zodra er een vacature vrijkomt bij uw schoolbestuur of in de scholengemeenschap.
    In het gemeenschapsonderwijs geldt die voorrang voor alle vacatures in de scholengroep.
    In het deeltijds kunstonderwijs geldt de voorrang voor alle vacatures binnen hetzelfde schoolbestuur en voor een CLB of CVO voor alle vacatures binnen hetzelfde centrumbestuur.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een TADD moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u hebt in uw ambt op 30 juni minstens 290 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 200 dagen effectieve prestaties.
  • U hebt op 30 juni voor deze prestaties van uw eerste evaluator een positieve beoordeling gekregen.
  • u hebt uiterlijk op 1 september een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt of voor het vak, de specialiteit, de opleiding of de module waarvoor u kandideert.
  • u kandideert geldig vóór 15 juni.

Je hebt mogelijk recht op een overgangsmaatregel als u al een tijdelijke aanstelling had voor 1 september 2021.

Procedure

Kandideer voor 15 juni via een aangetekende brief. In het gemeenschapsonderwijs kandideert u bij de raad van bestuur van de scholengroep. In het gesubsidieerd onderwijs stelt u uw kandidatuur bij het schoolbestuur. Veel schoolbesturen hebben een eigen aanvraagformulier dat ze aan de personeelsleden bezorgen. Informeer op het secretariaat van uw school.

Zolang u geen TADD hebt, moet u uw kandidatuur jaarlijks herhalen. Vanaf uw eerste effectieve TADD-aanstelling moet u dat niet meer doen: u hebt dan een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen.