Gedaan met laden. U bevindt zich op: Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming

Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming

Uw loopbaan in het onderwijs start meestal met een of meer tijdelijke jobs. Vanaf 1 september 2021 kan een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) na één schooljaar en een positieve of geen beoordeling veranderen in een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Een TADD’er kan nadien nog in aanmerking komen voor een vaste benoeming. Voor personeelsleden aangesteld vóór 1 september 2021 gelden er overgangsmaatregelen.

Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming in 3 stappen

Juf geeft instructies aan kinderen in de knutselles.
© Joris Casaer

In het onderwijs start u met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur. Tijdelijken die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen in een tweede fase aangesteld worden voor doorlopende duur. In derde instantie kunt u in aanmerking komen voor een vaste benoeming.

 • Stap 1

  Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)

  Uw carrière in het onderwijs start meestal met een of meer tijdelijke jobs. Dat zijn 'tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur' (TABD). U krijgt een opdracht voor een volledig schooljaar (tot 30 juni) of voor een kortere periode.

 • Stap 2

  Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

  Na één schooljaar en mits positieve of geen beoordeling kunt u kandideren voor een ‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’ (TADD). Dat betekent dat uw aanstelling kan doorlopen over de schooljaren heen.

 • Stap 3

  Vaste benoeming

  Uw school moet elk jaar voor 15 november aan alle kandidaten binnen de scholengemeenschap meedelen welke betrekkingen in aanmerking komen voor vaste benoeming.

  Om vast benoemd te worden moet u zich kandidaat stellen volgens de procedure vastgelegd door het bestuur en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hebt u vragen of klachten over de procedure, wendt u zich in de eerste plaats tot uw werkgever zelf. Dit is het schoolbestuur of centrumbestuur.

Als u daar geen gehoor krijgt, kunt u zich nog wenden tot:

 • de onderwijskoepel van uw school
 • uw vakbond (als u bent aangesloten)
 • juridische kanalen

Lerarenplatform

Het lerarenplatform(opent in nieuw venster) is een pilootproject voor het schooljaar 2018-2019. Het project is gestart op 1 oktober 2018 en biedt startende en tijdelijke leerkrachten een volledig schooljaar werkzekerheid. Het lerarenplatform is verlengd tot schooljaar 2023-2024 en er is plaats voor 1621 leerkrachten basisonderwijs. Het project heeft als doel jonge leerkrachten een beter loopbaanperspectief te bieden.