Lokale verkiezingen

De uitslagen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 vindt u op Vlaanderenkiest.be, alsook meer informatie over de zetelverdeling en de aanwijzing van de gemeentelijke verkozenen en hun opvolgers.

U vindt er ook de uitslagen van de twee voorgaande lokale en provinciale verkiezingen:

Oudere resultaten kunt u terugvinden in de verkiezingsdatabank van de federale overheid. Die site biedt de uitslagen van alle verkiezingen van 1848 tot en met 2004 (opent in nieuw venster), voor zover beschikbaar (enkel resultaten per partij, geen info over individuele kandidaten):

  • gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 (incl. verkiezingen van districten en OCMW's van 2000)
  • provincieraadsverkiezingen sinds 1946.

Regionale verkiezingen

De uitslagen voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019 vindt u op Vlaanderenkiest.be, net als de uitslagen van de drie voorgaande verkiezingen voor het Vlaams Parlement:

Resultaten voor de andere gewesten en gemeenschappen vindt u op de verkiezingssite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken:

Voor zover ze beschikbaar zijn, kunt u de uitslagen voor de deelstaatparlementen tussen 1990 en 2004 (opent in nieuw venster) raadplegen in de verkiezingsdatabank van de federale overheid.

Federale verkiezingen

De resultaten van de federale verkiezingen van 26 mei 2019 vindt u op de verkiezingssite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. U vindt er ook de resultaten van eerdere verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat (laatste rechtstreekse Senaatsverkiezingen in 2010):

In de databank van de federale overheid kunt u de uitslagen van alle parlementsverkiezingen van 1848 tot 2003 (opent in nieuw venster) raadplegen en downloaden (uitslagen voor de Senaat vanaf 1900).

Europese verkiezingen

De Belgische uitslagen van de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 vindt u op de federale verkiezingssite. Op de website van het Europees Parlement vindt u de resultaten voor alle lidstaten van de EU.

Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u ook de Belgische uitslagen van eerdere Europese verkiezingen:

In de verkiezingsdatabank vindt u de Belgische uitslagen van de Europese verkiezingen van 1979 tot 2004 (opent in nieuw venster).

  • Laatst gewijzigd op 12 september 2019