Gedaan met laden. U bevindt zich op: SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Doelstellingen Vizier 2030

Met de realisatie van onderstaande doelstellingen van Vizier 2030, draagt Vlaanderen bij aan het bereiken van SDG 2:

  • Tegen 2030 zijn duurzame voedselproductiesystemen gegarandeerd en veerkrachtige landbouwpraktijken geïmplementeerd die de productiviteit en de productie kunnen verhogen en een toereikend inkomen verzekeren.
  • Tegen 2030 is de genetische diversiteit in stand gehouden van zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, en worden de voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis eerlijk en billijk gedeeld.

Monitoring

De voortgang van bovenstaande doelstellingen wordt jaarlijks gemonitord aan de hand van deze indicatoren:

Over Vizier 2030

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Lees meer over Vizier 2030